תואר שלישי

לפרטים אנא כנסו לאתר בית הספר למדעי התרבות

http://humanities.tau.ac.il/culture-school/

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים