מלגות

בית הספר מעניק מלגות לתלמידי התואר השלישי מקרנות ומתרומות ולתלמידי התואר השני והשלישי מהכנסות "בימת החוקר".

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים