לימודי התואר הראשון והשני במסגרת בית הספר

1. מסגרות הלימודים
2. תנאי הקבלה
3. סדר הלימודים
4. מסלול צבירה


1. מסגרות הלימודים
לימודי תואר ראשון ושני בבית הספר מתנהלים בשתי מסגרות:

א. לימודים לתואר ראשון ושני המתקיימים במסגרת החוגים השייכים לבית הספר ובניהולם:

אנגלית ולימודים אמריקניים
מגדר
לימודים קלאסיים
ספרות 
לימודי הערבית והאיסלם

התוכנית לתרבות צרפת

 ב. תוכניות לימודים לתואר השני המתקיימות במסגרת בית הספר:
התוכנית למחקר התרבות (במסגרת היחידה למחקר התרבות) 
התוכנית למחקר תרבות הילד והנוער.

מבחינה מנהלית, בית הספר מופקד רק על לימודי התואר השני ביחידה למחקר התרבות ובתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער. שאר לימודי התואר השני מנוהלים ישירות על ידי מזכירויות החוגים.  פרטים ראו באתר בית הספר: http://humanities.tau.ac.il/culture-school/


2. תנאי הקבלה

ללימודים לתואר השני יתקבלו תלמידים על פי תנאי הקבלה הנהוגים בכל יחידת לימודים. לפי הצורך יוזמנו המועמדים לבחינה ו/או לראיון אישי עם אנשי ועדת התואר השני של היחידה שבה הם מבקשים ללמוד.

כל אחת מיחידות הלימוד עשויה לקבוע דרישות מיוחדות הנוגעות לתנאי הקבלה, לרבות לימודים מוקדמים וידיעת שפות.

 

3. סדר הלימודים

א. משך הלימודים: משך הלימודים לקראת התואר השני הוא שנתיים; משך הלימודים המרבי לקראת התואר הוא חמש שנים.

ב. מספר שעות הלימוד: מספר שעות הלימוד לתואר השני הוא 28-36 שעות סמסטריאליות. נוסף על כך רשאית כל יחידה לחייב תלמידים בלימודי השלמה.

ג. משימות וחובות אחרות: בכל יחידות הלימוד בבית הספר יש מסלול לימוד מחקר ובו יש לכתוב עבודת גמר, ומסלול לימוד עיוני שבו אין כותבים עבודת גמר, בכפוף לתקנון הפקולטה למדעי הרוח. נוסף על כך נדרשים התלמידים לכתוב עבודות סמינריוניות ולהיבחן בבחינות, לפי המקובל בפקולטה למדעי הרוח.

 

4. מסלול צבירה 

מסלול שמטרתו לאפשר לימודים בקצב אטי יותר. המסלול מאפשר פריסה של הלימודים על פני ארבע שנים. במהלך השנתיים הראשונות ללימודים על התלמידים במסלול להשלים לפחות 50% ממכסת השעות לתואר, המוגדרת למסלול העיוני (32 ש"ס).

·         לאחר שנתיים במעמד המיוחד או לאחר השלמת 50% ממכסת השעות לתואר (המוקדם שביניהם) מתבצע מעבר למעמד של "תלמיד מן המניין", והדרישה היא להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. 

·         כדאי להביא בחשבון, שמלגות מסוימות אינן מוענקות ללומדים במעמד מיוחד.

·         ל"לימודי צבירה" יש להרשם מראש. אין אפשרות לעבור ממעמד "מן המניין" למעמד "לימודי צבירה" (עם זאת, ניתן לעבור מלימודי צבירה למעמד מן המניין, בכל עת).