כללי

התוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית היא תוכנית לימודים חדשה לתואר ראשון בחוג לספרות באוניברסיטת תל-אביב, המוקמת בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה ללימודים רב-תחומיים. התוכנית החדשה מתמקדת במקצועות השפה, הספרות, ההיסטוריה וההגות של יהודים תושבי ארצות האסלאם ומשלבת לימודי שפה ערבית ספרותית עם היכרות נרחבת עם הערבית-היהודית הקלאסית.

זו התוכנית הראשונה בארץ שבה יתאפשר לכם להיכנס לתחומה של תרבות מרתקת, כזו שלא נידונה עד כה בהיקף ובמיקוד הראויים לה. לצד שיעורי מבוא בהיסטוריה, בספרות ובהגות, נלמד על המפגש בין הפיוט, שירת חשק, הלכה וקבלה, מדרש ופילוסופיה בעולמם של יהודי העולם המוסלמי. התוכנית גם תעמוד על הקשריה של הספרות והשירה המזרחית בדורות האחרונים וזיקותיה לספרות הערבית והפלסטינית. לצד חדשנותה הדיסציפלינרית תוכנית זו מציעה גם מערך תיאורטי חדשני המשיב באופן רב-ערכי לשאלות מרכזיות במדעי הרוח: שאלת החילון והדיאלקטיקה של המסורת, הזיקות בין יהדות לאסלאם, ביקורת האוריינטליזם, והיחסים בין עברית לערבית.