אופני הלימוד

  • אופן לימוד דו-חוגי, המשלב לימודים באחד ממסלולי ההתמחות המוצעים בחוג ולימודים בחוג אחר במקביל.
     
  • אופן לימוד חד-חוגי, המשלב לימודים בשניים ממסלולי ההתמחות בחוג, בשני שילובים אפשריים:
    [א] מסלול לשוני משולב: התמחות בשפה היוונית והתמחות בשפה הרומית;
    [ב] אחת משתי ההתמחויות הלשוניות והתמחות בתרבות הקלאסית. 

תוכנית הלימודים החד-חוגית כוללת קורסים המשותפים לשתי ההתמחויות.

לימודים בהתאמה אישית למצטיינים במסלול החד-חוגי.