חטיבות לימודים מיוחדות

התוכנית הרב תחומית במדעי הרוח מציעה הקבצי לימוד בעת העתיקה והעולם הקלאסי.

ראו תוכנית הלימודים של התוכנית הרב תחומית במדעי הרוח.