כללי

החוג לאנגלית וללימודים אמריקניים מציע לימודים בשני מסלולים:
(1) ספרות אנגלית;  (2) לימודים אמריקניים.  
בהמשך יפורטו תוכניות הלימודים בכל אחד מהמסלולים.