תנאי הקבלה

1) הקבלה לתואר ראשון בשני המסלולים תיעשה על פי המפורט באתר ההרשמה ללימודים.

2) אופן לימוד חד-חוגי - יתקבלו אלו אשר השלימו 18 ש"ס מקורסי החובה של שנה א' בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים בציון ממוצע של 85 לפחות וגם 16 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 80 ומעלה בחוג השני.
    אופן הלימוד החד-חוגי נועד לתלמידים/ות מצטיינים/ות והקבלה אליו מותנית באישורה של ועדת ההוראה של החוג.   

3) המשך הלימודים באופן חד-חוגי מותנה ברמת ההישגים בהמשך הלימודים:

  • יש לשמור על ממוצע של 85 לפחות בהמשך הלימודים בחוג.
  • אלו שהתקבלו לתוכנית החד-חוגית ולא יגיעו להישגים מספקים כפי שפורטו לעיל יועברו בחזרה על-פי החלטת ועדת ההוראה של החוג לתוכנית הדו-חוגית.
  • ועדת ההוראה של החוג רשאית לא להכיר בחלק מהקורסים בשנת הלימודים הראשונה (הן עקב אי התאמה לתחומי הלימוד והן עקב הישג נמוך יחסית בקורס זה או אחר) ולחייב קורסים חלופיים בחוגים אחרים.