ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל לפי הפירוט שלהלן:

באופן הלימודים הדו-חוגי

 

ציון הסמינר

15%

הציונים בשאר קורסי החוג/התוכנית

85%

באופן הלימודים החד-חוגי

 

הציונים בשני הסמינרים שבהם נכתבה עבודת סמינר

25%

הציונים בשאר קורסי החוג

65%

הציונים בלימודי החטיבה (16 ש"ס מחוץ לחוג)

10%