מסלולי החוג ומגמות הלימוד

ככלל, יש לסיים את הלימודים בהתאם למופיע בידיעון של השנה בה התחיל התלמיד את לימודיו.

תלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ה ימשיכו ללמוד בתוכנית שבה פתחו, ויוכלו לבחור קורסים בהתאם, מלימודי התוכנית החדשה המופיעה להלן.

ניתן ללמוד בחוג לתואר ב"א:
במסלול דו-חוגי (56 ש"ס בספרות עברית וספרות כללית; 64 ש"ס במגמת מקצועות הכתיבה הספרותית; 60 ש"ס בתוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית), או במסלול החד-חוגי (110 ש"ס בספרות עברית וספרות כללית, ובמגמת מקצועות הכתיבה הספרותית). למסלול החד-חוגי ניתן להצטרף בסוף שנה א' בלבד, אחרי השלמת שנת לימודים מלאה אחת, כלומר 18 ש"ס מהחוג לספרות, והשלמת לפחות 16 ש"ס בחוג אחר, בציון 80 לפחות בשני החוגים.
השעות שנלמדו בשנה א' בחוג האחר (עד 18 ש"ס) יוכרו כחלק ממניין 110 השעות הנדרשות להשלמת התואר במסלול החד-חוגי.
לימודים בהתאמה אישית למצטיינים במסלול החד-חוגי.

מגמות הלימוד בחוג החל משנת הלימודים תשע"ה

1. ספרות עברית וספרות כללית - במסלול דו-חוגי (117), או במסלול חד-חוגי (217).

2. מקצועות הכתיבה הספרותית, באחת משתי התוכניות:

    א. התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס - במסלול דו-חוגי (116), או במסלול חד-חוגי (216).

    ב. התוכנית לתרגום ספרות - במסלול דו-חוגי (מסלול 118), או במסלול חד-חוגי (218).

3. התוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית - במסלול דו-חוגי (1681)

על התלמידים לבחור במגמה (ספרות עברית וספרות כללית, התוכנית לתרגום ספרות או התוכנית לכתיבה יוצרת, תוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית) בעת הרישום לאוניברסיטה. ניתן להחליף את מגמת הלימודים עד תום שנה א' לכל המאוחר. למי שיבקשו להחליף את מגמת לימודיהם עד תום שנת הלימודים הראשונה יוכרו לצורך המגמה החדשה כל הקורסים שלמדו בשנה א'. את התוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית ניתן ללמוד כדו-חוגי עם אחד מהמסלולים האחרים בחוג לספרות.