פירוט הקורסים

קורסי התוכנית במחקר תרבות הילד והנוער

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער

לימודי ליבה חובה לכולם

סמסטר א'

0602612102 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן260
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
**חובה לכל תלמידי שנה א'

סמסטר ב'

0602600802 - מקורות ומחקרים בתרבות הילד והנוער (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן450
0602600801 - מקורות ומחקרים בתרבות הילד והנוער (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0602612101 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן450

לימודי ליבה למסלול המחקרי

סמסטר א'

0602612102 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן260
0602611401 - מהו ילד בפסיכואנליזה? (תאריך בחינה)
ד"ר חגית אלדמעסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן278
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
**חובה לכל תלמידי שנה א'

סמסטר ב'

0602600802 - מקורות ומחקרים בתרבות הילד והנוער (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן450
0602612101 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן450
0602611201 - פרוייקט מחקר ועבודת תזה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן497
0602601401 - שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן260

קורסי בחירה

סמסטר א'

0602611401 - מהו ילד בפסיכואנליזה? (תאריך בחינה)
ד"ר חגית אלדמעסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן278
0602618001 - "סולת נקייה": בידולה הפואטי של ספרות הילדים (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן307
0602617501 - דודה של שום-איש? מרכזיותה של לאה גולדברג בקביעת הטעם לילדים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן262
0602614301 - לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן361
0602601101 - טלויזיה, נוער וילדים בעידן של ריבוי מסכים (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן305
0602616001 - ילדים קוראים: המפגש עם הספר וחווית הקריאה בילדות בסיפורת העב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן455
0602614701 - ביתו השני של הילד: בית הספר המודרני ממבט היסטורי-תרבותי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן455
0602613801 - עלייה, הגירה ופליטות בספרות הילדים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב101
0602605601 - צעצוע של סיפור: היבטים היסטוריים, פסיכולוגיים, כלכליים ואיד (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמןא317
0602614901 - צעדים ראשונים: ההיסטוריה של הלידה והינקות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0677408601 - להיות אזרחים במדינה החדשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0602615201 - ילדים, ילדות, כלכלה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
0607531301 - "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן455

סמסטר ב'

0602620301 - סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר ב'סדנהג'08:00–10:00גילמן455
0602620302 - סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים - התנסות מעשית (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
0602620601 - סדנת כתיבה, ילדות וילדים (תאריך בחינה)
ד"ר שי צורסמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00דן-דוד210
0602620602 - סדנת כתיבה, ילדות וילדים - התנסות מעשית (תאריך בחינה)
ד"ר שי צורסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
0602616801 - בני נוער ותרבות הסלפי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'סמינרג'08:00–10:00גילמן304
0602615401 - השכלה לילד- ראשיתה של ספרות הילדים היהודית באירופה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0602614601 - המשפחה והילדות המוסלמית בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד101
0602611001 - שלושה דורות בסיפור השואה לילדים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00ווב501
0602610101 - תרבות הילד ויצירת התרבות העברית החדשה בשנים 1905-1880 (תאריך בחינה)
ד"ר בשמת אבן-זהרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן456
0602601401 - שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן260
0602616301 - קשר משפחתי: ילדים ומשפחה בקולנוע ובספרות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעין הראלסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד109
0677403601 - העיירה היהודית- היסטוריה, זיכרון ודימוי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0697411901 - משפחה, מיניות ותרבות פנאי בחברה החרדית (תאריך הגשת עבודה)
דר' שרה זלצברגסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן455

שיעורי השלמה - סמסטר א'

0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
**חובה לכל תלמידי שנה א'
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן278
0602605601 - צעצוע של סיפור: היבטים היסטוריים, פסיכולוגיים, כלכליים ואיד (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמןא317
0602618001 - "סולת נקייה": בידולה הפואטי של ספרות הילדים (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן307
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן305
1041110206 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00נפתלי101
1041110208 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברנד יואבסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00נפתלי206

שיעורי השלמה - סמסטר ב'

0677115101 - תולדות השואה - קורס מקוון (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן280
0677127801 - זהות בבנייה: תולדות העיתונות הציונית (תאריך בחינה)
ד"ר רונה יונהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002
0602610101 - תרבות הילד ויצירת התרבות העברית החדשה בשנים 1905-1880 (תאריך בחינה)
ד"ר בשמת אבן-זהרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן456
0612600701 - הורים וילדים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג104
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן307
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב001