כללי

התוכנית מציעה לימודים מתקדמים בתחומי הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, והכשרה של תלמידים מתאימים להשתתפות במחקרים רב-תחומיים בתחומים אלה. תחומי המחקר כוללים תחומי ידע כמו חקר השיח והשימוש בשפה (פרגמטיקה), רכישת שפה, בלשנות תיאורטית, פסיכו-בלשנות והיבטים מוחיים של השפה. התוכנית מאפשרת לתלמידיה לבחור גם תחומים אחרים הקשורים לשפה.