נושאי תפקידים באוניברסיטה

יו"ר חבר הנאמנים:
פרופ' יעקב פרנקל
 
יו"ר הוועד המנהל:
ד"ר גיורא ירון
   ***  
 נשיא:
פרופ' יוסף קלפטר
 
 רקטור:
פרופ' ירון עוז
 
***
 
 פרו-רקטור:
פרופ' אהרן שי
 
 סגן רקטור:
פרופ' אייל זיסר
  ***  
סגן נשיא למחקר ופיתוח:
פרופ' יואב הניס 
 סגן נשיא:
פרופ' רענן ריין
 סגן נשיא לפיתוח משאבים:
עמוס אלעד
   ***  
 
 
דקאנית הסטודנטים:
פרופ' טובה מוסט 
 
   ***  
מנהל כללי:
גד פרנק
 
מזכירה אקדמית:
גב' שרון פלדמן
  ***  
 
 
נציב קבילות:
פרופ' דניאל מור
 
  ***  
 דקאן הפקולטה:
פרופ' ליאו קורי
 
 יו"ר ועדת הוראה פקולטטית:
פרופ' מלאת שמיר
  ***  
 
משנה מנהלי לדקאן:
גב' נירה שירמן