קורסי החוג לפילוסופיה.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שיעורי שנה א'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבוא כללי ללוגיקה

0618101201 - מבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל

0618101202 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ענבל בלוםסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד102

0618101203 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דלית זכאיםסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618101204 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שחר רשףסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד102

0618101205 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ינאי סנדסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמן262

0618101206 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מיכאל גולדבויםסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00דן-דוד102

0618101210 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דלית זכאיםסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00דן-דוד212

0618101207 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' תום פדהסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618101208 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתי מלמדסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00דן-דוד212

0618101209 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' יעל טבחסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד101

שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה:

חובה לתלמידי החוג

0618106801 - ק"מ: דקארט - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' הדר אליקיםסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618106804 - ק"מ: דקארט - קבוצה ד'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ארנון רוזנטלסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן261

0618106802 - ק"מ: דקארט - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אלון דויד פילוסוףסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד101

0618106803 - ק"מ: דקארט - קבוצה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דפנה מרקסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן262

שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית:

חובה לתלמידי החוג

0618103101 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור בירגרסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00דן-דוד101

0618103106 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אורי איתןסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמןא361

0618103102 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נועה יביןסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד101

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618103701 - מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101801 - מבוא לפילוסופיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר ' 00:00–00:00
**לא יתקיים השנה

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה:

חובה לתלמידי החוג

0618106805 - ק"מ: דקארט- קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יהונתן שמילוביץסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד101

0618106806 - ק"מ: דקארט - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אלון דויד פילוסוףסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד209

0618106808 - ק"מ: דקארט - קבוצה ד'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דפנה מרקסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00גילמן260

0618106807 - ק"מ: דקארט - קבוצה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתמר פופליקרסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00דן-דוד101

שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית:

חובה לתלמידי החוג

0618103103 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מתן שפיראסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00דן-דוד101

0618103104 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ארנון רוזנטלסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד212

0618103105 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רונית צתריסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618105901 - מבוא לאסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101802 - Introduction to Theory of Ethics

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

מסלול: חקר התודעה והקוגניציה (מסלול 171)

שנה א'

0618717101 - בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן449

0618717301 - מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יהונתן סופרין סמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00דן-דוד101

שנה ב'

0618717201 - חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר 'שיעור00:00–00:00
**ינתן שוב בשנה"ל תש"פ

0618717401 - מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פנינה זייץסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן262

0618209001 - שיעור יסוד - סוגיות עכשוויות בתודעה וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריק
ד"ר יאיר לוי
סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן304

0618917101 - סמינר מסלול חקר התודעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר א'+ב' ג'10:00–12:00גילמן449

שיעורי שנים ב'-ג'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220001 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282

תרגיל צמוד לשיעור: מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

חובה לתלמידי החוג

0618220101 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רגב יאיריסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00דן-דוד101

0618220102 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אורן לבנהסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד101

קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)

0618206801 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רועי פולדסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00גילמן319א ע"ש אלקוב
מר רועי פולדסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618206802 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יואב ביירךסמסטר א'תרגילב'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
מר יואב ביירךסמסטר א'תרגילה'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד003

תרגיל צמוד לשיעור: מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

חובה לתלמידי החוג

0618220103 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רגב יאיריסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00גילמןא362

0618220105 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדן כץסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00גילמן261

0618220104 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדן כץסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד102

קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)

0618206803 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה יונגרמןסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00דן-דוד101
גב' אנה יונגרמןסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד101

0618206804 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאיר קורצוייל סמסטר ב'תרגילא'18:00–20:00דן-דוד101
מר מאיר קורצוייל סמסטר ב'תרגילה'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618206805 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אריק קורבסקיסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד211
מר אריק קורבסקיסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00דן-דוד211

שיעורים מתקדמים:

שיעורי המשך (מסגרת 122)

יש ללמוד 2 שיעורי המשך לפחות במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618235001 - תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן280

0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן278

0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0618745801 - לוגיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן307

0618745802 - לוגיקה - שיעור המשך, תרגיל צמוד לנ"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שירה אחישרסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00דן-דוד101

0618260101 - פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיחי עמיתסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן278

0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0618222501 - פילוסופיה סינית - שיעור המשך**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר ' 00:00–00:00
**לא יתקיים השנה, במקומו ניתן ללמוד את שיעור הבחירה

"לשוטט בקלילות בג'אנג דזה"

סמסטר ב'

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן361

שיעורי יסוד בפילוסופיה (מסגרת 224)

יש ללמוד 2 שיעורי יסוד לפחות במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618261801 - שיעור יסוד - חופש כמושג פוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0618274501 - שיעור יסוד - נושאים במטא-אתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן277

0618295401 - שיעור יסוד - פרקים בפילוסופיה של החינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280

0618233401 - שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן278

0618282001 - שיעור יסוד - פילוסופיה הודית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן280

0618206601 - שיעור יסוד - לייבניץ: בין מטאפיסיקה לאתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280

0618210101 - שיעור יסוד - הדיאלוגים הסוקרטיים של אפלטון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן280

0618211101 - שיעור יסוד - הפילוסופיה בימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן305

0618288201 - שיעור יסוד - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן306

סמסטר ב'

0618268701 - שיעור יסוד - האלים בפילוסופיה עתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן305

0618258201 - שיעור יסוד - פילוסופיה דרך פרדוקסים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן305

0618209001 - שיעור יסוד - סוגיות עכשוויות בתודעה וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריק
ד"ר יאיר לוי
סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן304

0618267301 - שיעור יסוד - Introduction to the Philosophy of Mind

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן305

0618285301 - שיעור יסוד: סימבולים: שפה, חישוב, מחשבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן277

0618208501 - שיעור יסוד - פרקים באסתטיקה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0618213701 - שיעור יסוד - חיי המעש: פילוסופית הפעולה של חנה ארנדט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עלמה יצחקיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן305

0618277301 - שיעור יסוד - מטפיזיקה: מושגי יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן280

0618255001 - שיעור יסוד - ביקורת הדת בכתבי פרויד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

שיעורי קריאה (מסגרת 222)

יש ללמוד 2 שיעורי קריאה לפחות במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618521201 - שיעור קריאה באריסטו, "אתיקה ניקומאכית"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן306

0618521701 - קריאה בויטגנשטיין, "מאמר לוגי-פילוסופי"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן306

0618521101 - שיעור קריאה ברנסייר, "חלוקת החושי"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' קרן שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמןא362

0618521001 - שיעור קריאה בפרגה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן306

0618520301 - שיעור קריאה באריסטו, "פוליטיקה" ובמקיאוולי, "הנסיך"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל איתןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן306

סמסטר ב'

0618521501 - שיעור קריאה בהגל, "לוגיקה"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר ירצקיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן305

0618521401 - שיעור קריאה בדאיה קרישנה, "אמנות הקונצפטואלי"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דור מילרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן362

0618521301 - שיעור קריאה בויטגנשטיין, "על הוודאות"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אורן רוזסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן305

0618521601 - שיעור קריאה בהיידגר, "מהי חשיבה?"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תום מרגליתסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן361

שיעורי בחירה כלליים (מסגרת 124)

יש ללמוד עד 4 ש"ס שיעורי בחירה במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי רוטלויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן279

0687247301 - בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0616101101 - מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן306

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן304
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן304

0616200601 - עיון מתקדם במורה הנבוכים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן307

0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

0662129201 - רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0687249301 - פילוסופיה הודית בקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב001

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305

0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0616242101 - שפינוזה על דת, אמונה תפילה וגאולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג105

0687250001 - לשוטט בקלילות בג'ואנג דזה:סוגיות פילוסופיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
**השיעור הנ"ל מחליף השנה את שיעור ההמשך בפילוסופיה סינית.

0616101401 - הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג205

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

סמינרים לתואר הראשון

(רפראטים - מסגרת 123, עבודות סמינריוניות - מסגרת 126)

שנתי

0616351201 - האדם והטבע: עיון בפילוסופיה של א.ד. גורדון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

סמסטר א'

0618302801 - הסטואים על העולם, האלים והגורל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00גילמן262
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן262

0618302101 - Puzzles about persons

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמןא362

0618384001 - עמנואל לוינס: מובן, אחרות, אהבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן304

0618365201 - תיאוריות של משמעות לשונית - סוגיות עכשוויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמןא362

0618383201 - פילוסופיה ומלנכוליה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילית פרברסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618302501 - שפינוזה והאידיאליזם הגרמני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
פרופ' אלי פרידלנדר
סמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618302901 - החוק הלא כתוב: הסדר וצלו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל קרמניצרסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן261

סמסטר ב'

0618302701 - ידע אפריורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362

0618302001 - אריסטו על התהוות החיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הררי
פרופ' חוה יבלונקה
סמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' אורנה הררי
פרופ' חוה יבלונקה
סמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמןא362

0687344801 - תשוקה, פרישות, וידיעה: על הטרנספורמציה של האני במחשבה ההודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן497

0618302201 - Dangers to Knowledge: Everyday Skepticism

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמןא362

0618302301 - פרספקטיבות של חופש בפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618302601 - על טבע האדם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא362
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמןא362

0618315101 - ויטגנשטיין הפוסט-טרקטטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618408001 - על טינה וסליחה: קריאה בכתביו של ז'אן אמרי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן262
**סמינר תואר שני פתוח לתלמידי תואר ראשון

0662320201 - שפה מגלה ושפה מכסה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן261

0687345001 - על החירות וכוח הדמיון בפילוסופיה ובספרות ההודית הקדומה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618302401 - קאנט ובעיית האינטואיציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמןא362

לימודי התואר השני

0618000101 - סמינר מחלקתי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן449

**תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט

חובת השתתפות לתלמידי התואר השני, לא נכלל במספר השעות לתואר.

סמינרי מחקר (מסגרת 630)

סמסטר א'

סמינרי מחקר, מוכר כ 4 ש"ס

חובה להשתתף ב-2 סמינריוני מחקר במהלך התואר השני.

מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר

0618400201 - סמינר מחקר: סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618407401 - סמינר מחקר: רציונליות ונורמטיביות: סוגיות נבחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618489701 - סמינר מחקר: האוניברסיטה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618407901 - סמינר מחקר: על שפה ורגש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילית פרברסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

סמסטר ב'

סמינרי מחקר מוכר כ 4 ש"ס

מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר

0618408201 - סמינר מחקר: נפש ורגשות בפילוסופיה עתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618495801 - סמינר מחקר: נשים וההיסטוריה של הפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618407601 - סמינר מחקר: בעיות התודעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618406701 - סמינר מחקר: מתמטיקה בפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618405301 - סמינר מחקר: כשהפילוסופיה פוגשת את עבודת האמנות**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**הסמינר יתקיים (לפי הודעה מראש של המרצה)
**בימי שני בשעות 16-18 בחדר 450 בבניין גילמן

סמינרי בחירה (מסגרת 620)

שנתי

0722803801 - ז'אן ז'ק רוסו: בין חינוך, פילוסופיה ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–18:00שרת324

סמסטר א'

0659213401 - מושג האינדוקציה ובעיית האינדוקציה-דיון על מהות ההיסקים מהנסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמןא361

0659212201 - אבולוציה תרבותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0618406101 - Explanation in Science and in Metaphysics

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמןא362

0659221001 - קריאה ב "ספר האופטיקה" של אבן אל - הית'ם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב103

0687446301 - חיי הרגש:ההסטוריה והפילוסופיה של הרגשות בהגות ובספרות ההודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד209

0659215201 - הביולוגיה של החוויה: נקודת המפגש בין נוירו-ביולוגיה, פסיכולו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00דן-דוד112

0618489901 - מושג האדם בהגות של מרקס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמןא362
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמןא362

0618407201 - פילוסופיה הודית באינטרנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

סמסטר ב'

0659214001 - בעיית השפה במחשבת ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן261

0659199401 - המטאפיזיקה של הזמן במסורת האנאליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659257201 - נורמות חברתיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0659213801 - אינדיוודואלים וקולקטיבים בהיסטוריה של המדעים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סנאית גיסיס
פרופ' מנחם פיש
סמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן261

0659213701 - כלאם ופילוסופיה באסלאם: ממריבה לאינטגרציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג212

0659250201 - פילוסופיה של בינה מלאכותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0680518901 - שקיעתו של הלדרלין: שירה, הגות, שיגעון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן449
**הסמינר בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים סמינר נוסף בהיקף 2 ש"ס

0618407501 - על החיים ועל המוות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618408101 - פילוסופיה פוליטית של השפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן262

0697412401 - סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת: סמינר מחקר וכתיבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמן450

0618407101 - סוגיות במטא-סמנטיקה: הוליזם וקדימות המשפט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמןא362

0618407701 - פנומנולוגיה של הזמן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן262

0616423701 - לב שסטוב והערעור המקראי על ההכרחיות הפילוסופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
** הסמינר בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים סמינר נוסף.

0618408001 - על טינה וסליחה: קריאה בכתביו של ז'אן אמרי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן262

0680519301 - לצאת מהאני: על האפשרות לחריגה עצמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג211

0618407801 - שפינוזה: הדרך אל החירות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0687449501 - מיסטיקה מזרח-מערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעקב רז
פרופ' אביעד קליינברג
סמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

סמינר דוקטורנטים

0640111201 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש