בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לערבית מדוברת   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד ,גב' אחלאם מוחמד   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע על ידי המרצה.

בחינה   ערבית שימושית**   מר מאדי קבלאן   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע על ידי המרצה.

בחינה   דקדוק ב'   ד"ר ביאטה שייחטוביץ   17/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00 
בחינה   ז'אנרים ספרותיים קלאסיים   פרופ' ג'יריס ח'ורי   17/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00 
בחינה   יסודות הדקדוק**   ד"ר ביאטה שייחטוביץ   20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   יסודות הדקדוק**   מר מאדי קבלאן   20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א'   מר מאדי קבלאן   20/01/2019  09:00  17/02/2019  13:00 
בחינה   ערבית א'   מר עומר חלבי ,מר יוסף הירש ,מר מאדי קבלאן   21/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00 
בחינה   שירה ערבית קלאסית   פרופ' ג'יריס ח'ורי   21/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00 
בחינה   הסיפורת הערבית המודרנית   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   23/01/2019  09:00  20/02/2019  09:00 
בחינה   מושגי יסוד באסלאם   ד"ר עליזה שניצר   28/01/2019  13:00  25/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה אסלאמית   ד"ר אחמד אע'באריה   30/01/2019  09:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   עיון בהגותו של מחמד באקר אל-צדר   ד"ר אחמד אע'באריה   30/01/2019  09:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   האחים המוסלמים - עיון בהגותם   מר ישראל שרנצל   31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   קווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   31/01/2019  13:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   03/02/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   03/02/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   מבוא להלכה אסלאמית**   פרופ' קמילה אדנג   04/02/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   מבוא לערבית יהודית   ד"ר אבי טל   05/02/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינה   מיומנויות יסוד**   מר כפיר גרוס   06/02/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינה   הציונות וישראל בעיניים אסלאמיות   ד"ר אופיר וינטר   08/02/2019  09:00  17/03/2019  16:00 
עבודה   מגמות חדשות בסיפורת המודרנית א'   פרופ' מחמוד גנאים   מועד א : 27/02/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם עד השעה 13:00

עבודה   תרגיל במושגי יסוד באסלאם   מר דוד לסרי   מועד א : 24/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

עבודה   "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח   פרופ' אוריה שביט   מועד א : 31/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

עבודה   המקורות לחקר האסלאם   ד"ר עליזה שניצר   מועד א : 14/04/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

בחינת ביניים   קוראן ופרשנות**   ד"ר עליזה שניצר   28/01/2019  13:00  25/02/2019  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ערבית שימושית**   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע על ידי המרצה.

בחינה   קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן   מר מאדי קבלאן   18/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים   גב' נארימן כרום   21/06/2019  09:00  02/08/2019  09:00 
בחינה   דקדוק א': תורת ההגה והצורות**   מר מאדי קבלאן   23/06/2019  09:00  23/07/2019  09:00 
בחינה   ערבית ב'   מר יוסף הירש ,מר מאדי קבלאן   23/06/2019  09:00  23/07/2019  09:00 
בחינה   Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies A**   מר פביאן שפנגלר   26/06/2019  13:00  16/08/2019  09:00 
בחינה   Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies B**   מר יונקר קרל   26/06/2019  13:00  16/08/2019  09:00 
בחינה   האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני   ד"ר עליזה שניצר   26/06/2019  13:00  24/07/2019  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   27/06/2019  09:00  25/07/2019  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב'   ד"ר עליזה שניצר   01/07/2019  09:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   השירה הפלסטינית במאה ה-20   פרופ' ג'יריס ח'ורי   03/07/2019  09:00  31/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לספרות ערבית מודרנית   גב' שיבי מייסון   03/07/2019  13:00  31/07/2019  09:00 
בחינה   תרגיל לספרות ערבית מודרנית   גב' נארימן כרום   07/07/2019  13:00  04/08/2019  09:00 
בחינה   קוראן ופרשנות**   ד"ר עליזה שניצר   08/07/2019  09:00  05/08/2019  09:00 
בחינה   תולדות ישראל בקוראן ובמסורת האסלאם**   פרופ' אורי רובין   08/07/2019  09:00  05/08/2019  09:00 
בחינה   סוגת "אלפרג' בעד אלשדה".   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   10/07/2019  09:00  07/08/2019  09:00 
בחינה   הגות שיעית מודרנית   גב' לילה סמעאן   12/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00 
בחינה   יסודות השירה הערבית המודרנית   פרופ' ג'יריס ח'ורי   14/07/2019  09:00  12/08/2019  09:00 
בחינה   טקסטים עיוניים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   15/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00 
בחינה   מעמד האישה בעולם האסלאם בראי ההלכה, הספרות והקולנוע   מר כפיר גרוס   17/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00 
בחינה   מרובינזון קרוזו להארי פוטר: אתגרי תרגום משפות מערביות לערבית   ד"ר ביאטה שייחטוביץ   19/07/2019  09:00  16/08/2019  09:00 
עבודה   מגמות חדשות בסיפורת המודרנית ב'   פרופ' מחמוד גנאים   מועד א : 14/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם עד השעה 13:00

עבודה   רעיון ה"רבאט" בקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה   מר אלימלך גרוסמן   מועד א : 18/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי לערבית ואסלאם עד השעה 13:00.

עבודה   עיון בכתביו של טה חוסיין**   מר ישראל שרנצל   מועד א : 03/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.


בהצלחה בבחינות