תעודת הוראה

 .לבוגרי ולמוסמכי הפקולטה ולתלמידי שנה ב' וג' – יש אפשרות ללמוד לקראת תעודת הוראה

בתחום לימודי התואר הראשון או השני שלכם, בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב.

לפרטים, ראו מידע באתר בית הספר לחינוך:

https://education.tau.ac.il/