מזכירות התוכנית

ראש החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה: פרופ' מאיר ליטבק
ראשת התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה: ד"ר אירית בק This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
יועצת התוכנית: עדי קראוט-אדלר This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

מזכירות התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה:

אילנה בנג'ויה | בניין גילמן, חדר 415

משרד: 03-6407959 | דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שעות קבלה:

יום ג' –  15:00-13:00

יום ה' – 14:00-12:00


עמוד התוכנית באתר החוג: https://mideast-africa.tau.ac.il/africa
 
האתר הבין-אוניברסיטאי של התוכנית: http://www.africanstudies.co.il/