פירוט הקורסים

קורסי החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

פילוסופיה יהודית -תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב (מסגרת 120)

0616101901 - הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104

0616101201 - בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**השיעור מתקיים במרכז צימבליסטה

מבואות חובה-מסגרת 120

0616100301 - מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106

0616100401 - מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
**לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
**יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.

0616100601 - מבוא לתורת הסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג106

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0616101101 - מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן306

0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
**לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
**יחדיו את שיעור המבוא להגות יהודית מודרנית.

שיעורי חובה נלווים למבואות -מסגרת 120

0616101601 - משנה ומדרש, הלכה ואגדה: ת"נ למבוא למחשבת חז"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג205

0616101401 - הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג205

0616101501 - קריאה בטקסטים קבליים מהמאה הי"ג:ת"נ למבוא לתורת הסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג205

0616101701 - שפינוזה ומנדלסון - קריאות בהגות יהודית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ג'רמי פוגלסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג205

0616101801 - כהן ובובר - קריאות בהגות יהודית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ג'רמי פוגלסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג205
**לתלמידי החוג שני החלקים מהווים יחדיו את התרגיל
**הנלווה למבוא להגות יהודית מודרנית.

מיומנויות - מסגרת 121

תלמידי החוג חייבים סה"כ 6 ש"ס משיעורי המיומנות שלהלן:

במסגרת המיומנויות יש לבחור מכינה אחת בתלמוד (2ש"ס).

**מכינות בתלמוד -לבחירה אחת משתי הסדנאות להלן:

0616102001 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0616102101 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**שתי הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה.

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**על תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ט
**חלה חובת השתתפות בקורס שיועבר בשפה האנגלית במהלך התואר.
**תלמידי החוג יבחרו את שיעורי הבחירה ממגוון התחומים שלהלן:

0616350401 - ישו, פאולוס ויהודים אחרים -ראשית הנצרות כתנועה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**הסמינר פתוח כשיעור בחירה.

0616350901 - אבות ואמהות: קריאה במדרש בראשית רבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**הסמינר פתוח כשיעור בחירה.

0616233801 - סוגיות נבחרות בנושא הגט והגירושין ביהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחזקאל דודסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616242001 - קריאה ב"ספר חובות הלבבות"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106

0616351101 - עם סגולה ובחירת עם ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
**הסמינר פתוח כשיעור בחירה.

0616200601 - עיון מתקדם במורה הנבוכים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן307

0616200401 - זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616241501 - סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נועה ישראליסמסטר ב'סדנהג'12:00–14:00רוזנברג107

0616242101 - שפינוזה על דת, אמונה תפילה וגאולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג105

שיעורים לתואר שני הפתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים

0616600101 - Qumran: The place, the people and the Law and structure

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102

0616600201 - Qumran: The religious and social thought

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102
**שני השיעורים על הקומראן יועברו בשפה האנגלית.
**החל משנה"ל תשע"ט נדרשים תלמידי תואר ראשון
**ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית.

0616600301 - זוהר למתקדמים - (חלק א')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103

0616600401 - זוהר למתקדמים - (חלק ב')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103
**תנאי קדם: הקורס זוהר למתחילים.
**ניתן להירשם לשני חלקי השיעור או לכל אחד בנפרד.

0616600601 - חסידות ותנועת המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג103

סמינריונים מסגרת 360

**התלמידים ישתתפו בשני סמינריונים, בהיקף של 8 ש"ס. האחד
**יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט. עבודת הרפרט
**ועבודת הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים ובתחומים שונים!
**תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של 2 ש"ס בלבד, ישלימו את
**השעות בקורס בחירה או בסמינריון נוסף.
**תנאי קדם לרישום לקורס סמינריוני: השתתפות בקורס בחירה בתחום

0616350401 - ישו, פאולוס ויהודים אחרים -ראשית הנצרות כתנועה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616350701 - אדיקות דתית במסווה פילוסופי: פילון מאלכסנדריה (א')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616350801 - חוויה, מיסטיקה ופרשנות: פילון מאלכסנדריה (ב')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616350901 - אבות ואמהות: קריאה במדרש בראשית רבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616351001 - מעמד האשה ביהדות הבית השני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616423201 - מסכת גויים: בבלי וירושלמי עבודה זרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר מ"א פתוח לב"א.

0616351101 - עם סגולה ובחירת עם ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה

0616423801 - הבעש"ט כמקובל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

0616351201 - האדם והטבע: עיון בפילוסופיה של א.ד. גורדון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616423701 - לב שסטוב והערעור המקראי על ההכרחיות הפילוסופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

פילוסופיה יהודית תואר שני - מסגרת 620

שיעורים לתואר שני

**במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בשיעורים מתקדמים
**בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס.

0616600101 - Qumran: The place, the people and the Law and structure

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102

0616600201 - Qumran: The religious and social thought

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102
**שני הקורסים על הקומראן יועברו בשפה האנגלית.

0616600301 - זוהר למתקדמים - (חלק א')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103

0616600401 - זוהר למתקדמים - (חלק ב')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103
**תנאי קדם: הקורס זוהר למתחילים.
**ניתן להירשם לשני חלקי השיעור או לכל אחד בנפרד.

0616600601 - חסידות ותנועת המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג103

סמינריונים לתואר שני

0616423201 - מסכת גויים: בבלי וירושלמי עבודה זרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616500101 - Religion and Society in Antiquity

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
**הרישום לסמינר מותנה באישור המרצה בלבד.

0616410701 - קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה

0616423401 - ראשית הקבלה - מן המזרח מערבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה

0697412001 - מלאכים ושדים במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616423501 - על מטטרון ומלאכים אחרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616423601 - טקסט ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר מחקרי - חובה לתלמידי תואר שני בחוג.

0616423801 - הבעש"ט כמקובל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה

0616423701 - לב שסטוב והערעור המקראי על ההכרחיות הפילוסופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616510701 - המסורת ההרמטית והיהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0671417501 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן220
**סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
**למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
**תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
**להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.
**במסגרת סמינר זה ניתן להגיש עבודת רפרט בלבד.

תלמוד - תכנית הלימודים לתלמידי תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב (מסגרת 120)

0616101901 - הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104

0616101201 - בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**השיעור מתקיים במרכז צימבליסטה.

מבואות חובה (מסגרת 120)

0616100301 - מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106

0616100401 - מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
**לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
**יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.

0616101601 - משנה ומדרש, הלכה ואגדה: ת"נ למבוא למחשבת חז"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג205
**תרגיל נלווה למבוא למחשבת חז"ל.

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג001

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106
**השיעור והתרגיל מהווים יחדיו את שיעור המבוא.

לבחירה אחד משני המבואות להלן:

0612170101 - מבוא למקרא (א): הספרות לסוגותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0612170201 - מבוא למקרא (ב): המחקר לזרמיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
**שני החלקים (א)+(ב) מהווים יחדיו את שיעור המבוא.

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0616100601 - מבוא לתורת הסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג106
**שני החלקים:מבוא לפיל' של ימה"ב+מבוא לתורת הסוד
**מהווים יחדיו את שיעור המבוא.

שיעורי חובה - מסגרת 120

0614310101 - מבוא לארמית גלילית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מכינות בתלמוד:

יש להשתתף בשתי המכינות להלן:

0616102001 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0616102101 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**שתי הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**על תלמידי תואר ראשון שהחלו ללמוד בשנה"ל תשע"ט
**חלה חובת השתתפות בקורס שיועבר בשפה האנגלית, במהלך התואר.

0616350401 - ישו, פאולוס ויהודים אחרים -ראשית הנצרות כתנועה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**הסמינר פתוח כשיעור בחירה.

0616350901 - אבות ואמהות: קריאה במדרש בראשית רבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**הסמינר פתוח כשיעור בחירה.

0616102001 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0616102101 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה.
**ניתן להירשם לכל אחת בנפרד.

0677128301 - מבוא לברית החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן280

0677211801 - מלחמת בן כוסבה - המרד ושברו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג209

0677128401 - יהודים ונוצרים כותבים: מבוא למקורות שלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג205

0616241501 - סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נועה ישראליסמסטר ב'סדנהג'12:00–14:00רוזנברג107

0616233801 - סוגיות נבחרות בנושא הגט והגירושין ביהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחזקאל דודסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0677211701 - התיאטרון של חז"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'תרגילה'10:00–14:00גילמן497

שיעורים לתואר שני הפתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים

0616600101 - Qumran: The place, the people and the Law and structure

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102

0616600201 - Qumran: The religious and social thought

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102
**שני השיעורים לעיל יועברו בשפה האנגלית.
**על נרשמי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ט
**חלה חובת השתתפות בקורס בשפה האנגלית, במהלך התואר.

סמינריונים - מסגרת 360

0616350401 - ישו, פאולוס ויהודים אחרים -ראשית הנצרות כתנועה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616350701 - אדיקות דתית במסווה פילוסופי: פילון מאלכסנדריה (א')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616350801 - חוויה, מיסטיקה ופרשנות: פילון מאלכסנדריה (ב')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616350901 - אבות ואמהות: קריאה במדרש בראשית רבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616423201 - מסכת גויים: בבלי וירושלמי עבודה זרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

0616351001 - מעמד האשה ביהדות הבית השני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

תלמוד- תכנית הלימודים לתלמידי תואר שני -מסגרת 620

שיעורים לתואר שני

0616600101 - Qumran: The place, the people and the Law and structure

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102

0616600201 - Qumran: The religious and social thought

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג102

סמינריונים לתואר השני

0616423201 - מסכת גויים: בבלי וירושלמי עבודה זרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0621603301 - רומא ואיראן הססאנית: יחסים פוליטיים, תרבותיים ודתיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן497
**הסמינר יועבר בשפה האנגלית.

0616410701 - קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה

0697412001 - מלאכים ושדים במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616423601 - טקסט ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר מחקרי-חובה לתלמידי תואר שני בחוג.

0671417501 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן220
**סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
** למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
**תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
**להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.

0671417501 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן220