בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מתמטיקה לפכ"מ   ד"ר דוראל ללה   05/02/2019  09:00  29/03/2019  09:00 
עבודה   חוק סמכות ופרשנות   פרופ' בנבג'י יצחק   מועד א : 10/01/2019 בשעה : 12:00 ; יש להשיב במודל עד יום שישי 11.1.19 בשעה 16:00

עבודה   קריאה מודרכת 1   מר ינאי ויס   10/03/2019  09:00     
עבודה   תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית   מר איתמר פופליקר   10/03/2019  09:00     
עבודה   תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית   מר נדב כרמון   10/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   סמינר פכ"מ   ד"ר אסף שרון   22/09/2019  09:00     

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה   פרופ' מרגלית יותם   28/06/2019  09:00  29/07/2019  13:00 
בחינה   סטטיסטיקה לפכ"מ   ד"ר פרל אפרת ,מר אלון קורם   07/07/2019  13:00  12/08/2019  09:00 
עבודה   קריאה מודרכת 2   מר ינאי ויס          
עבודה   פילוסופיה של מדעי החברה   ד"ר אילנה ארבל   20/08/2019  09:00     
עבודה   קריאה מודרכת 2   גב' סיון אלעד   מועד א : 25/08/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   כלכלנים חברתיים   מר מיקי פלד   מועד א : בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי מנחה הקורס


בהצלחה בבחינות