קורסי החוג לספרות.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג לספרות

לימודי התואר הראשון

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0680111201 - מבוא לתורת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
* חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל

0680111301 - תרגיל במבוא לתורת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גיא ארליךסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד212

0680111302 - תרגיל במבוא לתורת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עידו פלדסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן456

0680111303 - תרגיל במבוא לתורת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' יעל איזנברגסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן317

0680100501 - יסודות השיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
* חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל

0680100601 - תרגיל ביסודות השיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ורד שמשיסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד209

0680100602 - תרגיל ביסודות השיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מרים שורץסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד212

0680100603 - תרגיל ביסודות השיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ירדן בן-צורסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רקנאטי409

0680100001 - מבוא לסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
* חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל

0680111101 - תרגיל במבוא לסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שי עבדיסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד211

0680111102 - תרגיל במבוא לסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' תום דרוקרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רקנאטי409

0680111103 - תרגיל במבוא לסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עידו פלדסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן317

0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282
* ניתן לקחת בשנה ב'

0680130501 - תחנות יסוד בספרות המערב א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'+ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן281
* ניתן לקחת בשנה ב'

0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
* ניתן לקחת בשנה ב'

שיעורי בחירה בספרות עברית (מסגרת 131)

0680317401 - יין, חשק, ובדיחות רציניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן260
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן307

0680317701 - על תבונה ורגישות: לשון הרגש בספרות ההשכלה והתחיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחיל צבןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן279

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456
** הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'14:00–16:00דן-דוד211
** הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680317601 - דיוקן האמן - והאמנית - כאיש צעיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גדעון טיקוצקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן278

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0680318001 - כותבות ישראליות מזרחיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן304
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן304

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן456

0680317901 - האחים שבתאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279

0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן278

0680210501 - שנות ה-60 בשירה העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורית מיטלסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן307

0680318201 - סודות ושקרים: מה מסתירה הספרות?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איל בסןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן307

0680317801 - "פואטיקה קולינרית": מבט ספרותי על תרבות המזון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0680317501 - תן למוזיקה לדבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדר
מר שלומי פריג'
סמסטר ב'סדנהא'12:00–14:00ביה"ס למוזיקהמ014

0680317301 - יהושע קנז ויהודית הנדל: על האלביתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278

0680327101 - קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן305

0680210201 - איש-חידה: משה בספרות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00גילמן279

0680212301 - הדרשה - בין רטוריקה לספרות עממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן361
** הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'

0680212501 - בראשית ברא: הפרק הראשון בספר בראשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
** הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'

0680316801 - הספרות והניטרלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איל בסןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן306

0680316001 - כאב בשר ודם, על הגוף המתענג והסובל בשירה העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורית מיטלסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן277

0680312901 - החוויה הנאראטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0680212701 - על הזהות הפלסטינית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
** הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'

0680306201 - מה נשים כותבות? סקס-טקסט- סקסט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן306

שיעורי בחירה בספרות כללית (מסגרת 132)

0680212401 - הכתיבה החדשה באמריקה הלטינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן317

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456
** הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית

0680210101 - ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן305

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'14:00–16:00דן-דוד211
** הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן456

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן304
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן304

0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש

0680211801 - ספרות האובססיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אייל דותןסמסטר א'שיעורד'10:00–14:00גילמן306

0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן278

0680318201 - סודות ושקרים: מה מסתירה הספרות?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איל בסןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן307

0680131201 - מסרוונטס עד וולף: יצירות מופת בספרות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
** דרישת קדם: תחנות יסוד בתרבות המערב א'

0680211901 - מקיואן: מונוגרפיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן278

0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג102

0680212801 - פוטוריזם: בחזרה לעתיד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן456

0680212201 - המשפט של קפקא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן279

0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
** מומלץ לשמוע קודם את חלק א'

0680327101 - קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן305

0680212601 - The Holocaust in American Culture - השואה בתרבות אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
** הקורס יינתן בשפה האנגלית

0680211501 - הבן האובד: סיפורי הברית החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן306
** הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'

0680312901 - החוויה הנאראטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0680323301 - ז'אן ז'נה: האסתטי, המיני, הפוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סתר שאולסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן306

0680212701 - על הזהות הפלסטינית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
** הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'

0680306201 - מה נשים כותבות? סקס-טקסט- סקסט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן306

סמינרים בספרות עברית וספרות כללית (מסגרת 143)

0680411301 - ספרות, חברה ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן261

0680406101 - ספרות דור תש"ח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג212

0680424001 - דרום ארה"ב ואמריקה הלטינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן455
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן455

0680410001 - לאה גולדברג וראשית השירה הישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן262
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן262

0680424101 - מה זאת אהבה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמןא362

0680407801 - הגירה וגלותיות בספרות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב105

0680423701 - הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר א'סמינרד'14:00–18:00גילמןא362
** הקורס סגור בפני מי שלמד את השיעור
** "הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותית"

0680411101 - הרומן הרומנטי - ומה הלאה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמן455
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן455

0680402501 - עגנון: ייצוגי הלא מודע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00גילמן304

0680423601 - גיבורים וקדושים בספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680423401 - מזמורים: קולות, קהילות ושאלת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדר
פרופ' גלילי שחר
סמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן455

0680424201 - לפני ואחרי הקוויר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סתר שאולסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן262

0680423901 - הפנטסטי בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן260

0680423801 - הומור יהודי: ספרות, קולנוע וביקורת חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס

סיפורת ושירה (מסגרת 150)

סדנאות שנה א' - פרוזה ושירה

0680600001 - סדנה בפרוזה (לשנה א')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר א'סדנהד'10:00–12:00דן-דוד210

0680600202 - סדנה בשירה (לשנה א')

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אורית גידליסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00גילמןא362

קורסים מהחוג ללשון עברית

ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים

0614140701 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג001

0614140702 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102

0614243401 - סמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן220

0614140703 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102

שנים ב' ו-ג'

קורסי חובה למסלול

0680630301 - סדנת כתיבה לב"א: כתיבה מסאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00גילמןא317

0680630401 - מפגשים עם יזמות בתרבות וספרות: סדנא מעשית ומחקרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'סדנהה'16:00–18:00גילמן260

סדנאות ממסלול תרגום למסלול כתיבה יוצרת

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'14:00–16:00דן-דוד211
** הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680702801 - סדנה בעריכת תרגום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00גילמןא317

0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהד'14:00–16:00ווב101
** מומלץ לקחת קודם את הסדנה בעריכת תרגום

כתיבת סיפורת (מסגרת 151)

0680605301 - סדנה בכתיבת טבע: סדנת פרוזה לשנים ב' ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'סדנהב'10:00–12:00גילמןא317

0680605501 - סדנת פרוזה שנים ב' ו-ג' (תשע"ט)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' איילת צבריסמסטר א'סדנהג'10:00–12:00גילמןא362

0680605401 - איך יוצרים עלילה: סדנת פרוזה לשנים ב'-ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר ב'סדנהה'10:00–12:00גילמןא317

כתיבת שירה (מסגרת 152)

0680605601 - סדנת שירה שנים ב' ו-ג' (תשע"ט)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שרון אססמסטר א'סדנהא'14:00–16:00גילמן497

0680605701 - סדנת שירה שנים ב' ו-ג' (תשע"ט)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נעם פרתוםסמסטר ב'סדנהד'10:00–12:00גילמןא317

מסלול תרגום (מסגרת 154)

מבואות חובה - שנה א'

0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן278
** בתשע"ט הקורס "מבוא לתורת התרגום" לא יינתן

קורסי בחירה בתרגום ותרגומיות

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456
** הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0680560301 - סדנה: מיטב המלים במיטב סדרן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורי מנורסמסטר ב'סדנהא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680423801 - הומור יהודי: ספרות, קולנוע וביקורת חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
** מטלת הסיום במסגרת מסלול תרגום תהיה עבודת רפרט בלבד

סדנאות חובה

0680702801 - סדנה בעריכת תרגום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00גילמןא317

0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהד'14:00–16:00ווב101
** מומלץ לקחת קודם את הסדנה בעריכת תרגום

סדנה בתרגום (ז'אנר נוסף)

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'14:00–16:00דן-דוד211
** הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

קורסים מהחוג ללשון עברית

ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים

0614140701 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג001

0614140702 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106

0614243401 - סמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן220

0614140703 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106

0614243601 - תחביר למתקדמים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג102
** דרישת קדם: השתתפות בקורס "תחביר עברי"

לימודי התואר השני

תלמידי ב.א. מתקדמים בעלי ממוצע 85 ומעלה

יכולים לבחור בסמינרים מלימודי התואר השני באישור המורה

סמינרים וסדנאות לתואר שני (מסגרת 620)

קורס חובה

0680502201 - מפגשי מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0680502202 - מפגשי מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

סמינרים

0680519201 - דקונסטרוקציה לספרות וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680518801 - שירה וזוהר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחר
מר יעקב ביטון
סמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן449

0680519001 - מיניות וגוף בשירה העברית החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן261

0680518701 - שירים זזים: מכתב יד למהדורה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0680506301 - מהשכלה למודרניזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג211

0680516501 - הסיפור הקצר בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
** סגור בפני מי ששמע במסגרת התואר הראשון

0680831001 - ספרות השואה וסוגיות בשפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00דן-דוד102

0680831101 - סיפורים ביידיש מהעת החדשה מוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאודיה רוזנצוייגסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00רוזנברג211

0680521301 - הסיפור הרוסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רפי צירקין סדןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680515201 - המחבר ב/ויצירתו: טקסט וקונטקסט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן262

0680518901 - שקיעתו של הלדרלין: שירה, הגות, שיגעון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן449

0680516201 - מזרחיות בספרות הישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0680521101 - מחשבות על פוסט בהקשר מזרחי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0680519301 - לצאת מהאני: על האפשרות לחריגה עצמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג211

0677405301 - המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0680516401 - קריאות במודרניזם צרפתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0680521201 - סיפור, מבט, מגדר, אחריות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן455

סדנאות כתיבה

0680517701 - "לכל הרוחות" סדנת עריכה של כתב העת - א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר א'+ב'סדנהד'18:00–20:00גילמן260
** הסדנה תינתן אחת לשבועיים, ותתחיל בשבוע השני לסמסטר

0680560501 - ביקורת ואמת? סדנה בביקורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סתר שאולסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00גילמן455

0680560301 - סדנה: מיטב המלים במיטב סדרן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורי מנורסמסטר ב'סדנהא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680560401 - סדנה: קווים לדמותנו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'14:00–16:00גילמן497

המסלול בספרות יידיש (תואר שני)

חטיבת קורסי ליבה

הקורס "כתיבה יהודית ותיאוריות ספרותיות" אינו מתקיים השנה

חטיבת קורסי מאגר

0680831001 - ספרות השואה וסוגיות בשפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00דן-דוד102

0680831101 - סיפורים ביידיש מהעת החדשה מוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאודיה רוזנצוייגסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00רוזנברג211

קורסי שפה ביידיש

2172162001 - יידיש מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל בירנבאוםסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–16:00ווב215

2172262001 - יידיש מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל בירנבאוםסמסטר א'+ב'שו"תד'16:00–20:00ווב215

המסלול בספרות רוסית ומזרח אירופה (תואר שני)

חטיבת סדנאות

0677600001 - סמינר מחקרי בכתיבה אקדמית: מזרח אירופה ויהודיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'+ב'סמינרו'09:00–11:00גילמןא317
* המפגשים יתקיימו אחת לחודש

0621970101 - סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
* המפגשים יתקיימו אחת לחודש

חטיבת קורסי מאגר

0680521301 - הסיפור הרוסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רפי צירקין סדןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0677405301 - המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0677402201 - הבעל שם טוב ושבחיו: אגדה והיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסףסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

0677412401 - אנטישמיות: מחקר אקדמי על היסטוריה ושנאה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

0677411801 - יחסי יהודים ופולנים בתקופת השואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'סמינרא'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0677406401 - מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים באשכנז

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0677412201 - משפט אייכמן כאירוע מכונן בתודעת השואה בארץ ובעולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278

0680831101 - סיפורים ביידיש מהעת החדשה מוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאודיה רוזנצוייגסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00רוזנברג211

0621329501 - שפה, תרבות וטרור בבולשביזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא361

0621905401 - תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמןא361

0621906601 - לשרוד את המהפכה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן304

0621269301 - מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמןא361

0621325501 - תרבות סוף המאה ה-19: וינה, פראג, בודפשט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

לימודי תרבות ערבית-יהודית בתכנית הבין-אוניברסיטאית

רשימת הקורסים מאוניברסיטת בן-גוריון מופיעה תחת "מבנה לימוד

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0631200501 - מבוא לערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: קורס "יסודות הדקדוק"

0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

0677127901 - יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00רוזנברג106

0680212701 - על הזהות הפלסטינית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

שיעורי בחירה (מסגרת 136)

0680317401 - יין, חשק, ובדיחות רציניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן260
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן307

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'14:00–16:00דן-דוד211
** הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0680111201 - מבוא לתורת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

0680318001 - כותבות ישראליות מזרחיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן304
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן304

0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש

0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן278

0680212301 - הדרשה - בין רטוריקה לספרות עממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן361

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281

0671248501 - ארכיאולוגיה של מפגשים קולוניאלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן361

0687247301 - בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687249401 - מחברת כפיפים למעצמה עולה : להבנת המחשבה הלאומית והפוליטית בה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תה'10:00–14:00רוזנברג209

0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג205
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג205
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק,
** קווים מאפיינים בספרות הקלאסית והתרגיל הנלווה

0631115001 - ערבית שימושית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג105
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'

0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן281
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: לימוד הקורס יסודות הדקדוק

0631331001 - שירה ערבית קלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב103
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק, מבוא בתחום הספרות
** הקלאסית, וקווים מאפיינים בספרות הקלאסית

0631332001 - ז'אנרים ספרותיים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג001
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק, מבוא בתחום הספרות
** הקלאסית, וקווים מאפיינים בספרות הקלאסית והתרגיל הנלווה

0631222201 - תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן277
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: לימוד הקורס קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם

0631115002 - ערבית שימושית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שו"תא'16:00–20:00רוזנברג105
** לתלמידים ששפת אמם ערבית

0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שיבי מייסוןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: לימוד הקורס יסודות הדקדוק

0631242301 - סוגת "אלפרג' בעד אלשדה".

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן306
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק

0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן281
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק

0631249401 - השירה הפלסטינית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג002
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** הקורסים: יסודות הדקדוק, מבוא לספרות מודרנית,
** סיפורת מודרנית, יסודות השירה המודרנית

0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן280
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק

0622230101 - מבוא למשפט מוסלמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן361

0622219801 - ירושלים-מן הכיבוש העוסמאני לתקופת המנדט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן456
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן456

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
** הרישום לקורס נעשה באופן ידני במזכירות החוג למזרח תיכון
** ואפריקה

0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00גילמן456
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
** הרישום לקורס נעשה באופן ידני במזכירות החוג למזרח תיכון
** ואפריקה

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן277

0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג212
** פתוח לתלמידי שנה ג'

1041358001 - סוציולוגיה של חציית גבול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר ב'שו"תד'10:00–13:00נפתלי110

0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102

0614300301 - מדקדקי ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג103

0614301101 - עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית נובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104

0624100101 - מבוא לבלשנות שמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002

0624200101 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
** דרישת קדם: ידע בסיסי של ערבית קלאסית
** או דיאלקט ערבי כלשהו

0624200201 - ערבית פלסטינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
** דרישת קדם: "מבוא לבלשנות שמית"
** או "מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית"

0612171101 - מבוא לפרשנות ימי הביניים: זרמים והתפתחויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג211

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001
**תלמידים שהשתתפו בעבר בשיעור "עם לבדד ישכון"
**לא יירשמו לשיעור זה

0616100301 - מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106

0616242001 - קריאה ב"ספר חובות הלבבות"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106

0616200601 - עיון מתקדם במורה הנבוכים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן307

0616100401 - מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0616101401 - הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג205

1411910820 - מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר לויסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
מר אבו פול ריאדסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

0851671601 - הוליווד שעל הנילוס- תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות הלאומ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ביזאוי איל שגיאסמסטר ב'שיעורב'16:00–20:00מכסיקו212

סמינרים (מסגרת 146)

0680407801 - הגירה וגלותיות בספרות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב105

0680423601 - גיבורים וקדושים בספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680423401 - מזמורים: קולות, קהילות ושאלת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדר
פרופ' גלילי שחר
סמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן455

0680518801 - שירה וזוהר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחר
מר יעקב ביטון
סמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן449

0677412301 - חקר היהדות ויהודי המזרח: סוגיות במעברי ידע במאות האחרונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0677309301 - ספרד באשכנז,ספרד במזרח:מבט משווה על יהדות מודרנית וישראליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב101
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב101
** דרישת קדם: רוב קורסי החוג במגמת האסלאם בחוג

0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב105
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00ווב401
**דרישת קדם: כל קורסי הדקדוק בשנה א+ב בחוג לערבית ואסלאם
** דרישת קדם: הקורס מבוא לערבית יהודית

0631342701 - ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג211
*דרישת קדם: כל קורסי הספרות הקלאסית בחוג לערבית ואסלאם

0622322401 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן455

0659221001 - קריאה ב "ספר האופטיקה" של אבן אל - הית'ם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב103
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים

0659214001 - בעיית השפה במחשבת ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן261
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים

0659213701 - כלאם ופילוסופיה באסלאם: ממריבה לאינטגרציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג212
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים

0659213501 - המדעים המודרניים והרפורמה באסלם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהייה קונדוססמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים

1041379801 - בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוראני חאלדסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00נפתלי426

קורסי שפה (מסגרת 126)

קורסי שפה מהחוג להיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה

0622100001 - ערבית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן455
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן307

0622100002 - ערבית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307

0622200001 - ערבית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן305

0622200002 - ערבית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן307

קורסי שפה מהחוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631121001 - ערבית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00ווב105
מר יוסף הירשסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00ווב105
מר עומר חלביסמסטר א'שו"תה'14:00–18:00ווב105

0631121401 - ערבית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'12:00–18:00רוזנברג211
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג209
**דרישת קדם: הקורס ערבית א' (או ידע בערבית ברמת הקורס)

0631101001 - יסודות הדקדוק**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג205

0631101002 - יסודות הדקדוק**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205
**דרישת קדם: פטור מהקורס ערבית א'+ב'
** (או ידע בערבית ברמת שני הקורסים)