קורסי החוג להיסטוריה של עם ישראל.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג להיסטוריה של עם ישראל

לימודי התואר הראשון

תרגילי חובה בשנה ראשונה (מסגרת 140)

0677105801 - ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסףסמסטר א'תרגילג'10:00–14:00רוזנברג209

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'תרגילא'10:00–14:00רוזנברג209

לימודי ליבה

העת העתיקה - (מסגרת 120)

0677207801 - יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשים בארץ ישראל בתקופה הביזנטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג209

0616100301 - מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106

0677128301 - מבוא לברית החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן280

0677130001 - סורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג104
**הקורס מיועד גם לתלמידי תואר שני

0677211801 - מלחמת בן כוסבה - המרד ושברו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג209

0677128401 - יהודים ונוצרים כותבים: מבוא למקורות שלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג205

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 130)

0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0677125301 - שורשי המודרניות - יהודי אירופה במאה השמונה-עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן220

0677106201 - יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0677128601 - יהודים ונוצרים במאה השמונה עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים

העת החדשה - (מסגרת 140)

0677122901 - יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות, 2019-1654

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
**The Jews of America: History, Society and Culture 1654-201
**הקורס יינתן בשפה האנגלית

0677211901 - פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן305

0677125301 - שורשי המודרניות - יהודי אירופה במאה השמונה-עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן220

0616101101 - מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן306

0677128001 - ורשה ויהודיה בתקופת השואה: צהר לחיי הפרט והחברה בתקופות קיצו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'שיעורד'12:00–14:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

הרצאת הרקטור

0677114701 - מחיבת ציון להצהרת בלפור: הציונות והיישוב 1917-1881

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001

0677180101 - היסטוריות ישראליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
*משפטים ורוח - קורס חובה לתלמידי שנה א'
*השיעור מיועד לתלמידי התכנית "משפטים ורוח בלבד"

0677111101 - ישראל בעשור הראשון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן307

0677126501 - משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שו"תג'10:00–14:00גילמן281

0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0616600601 - חסידות ותנועת המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג103

0677115101 - תולדות השואה - קורס מקוון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן278

0677127901 - יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00רוזנברג106

0677128501 - פולמוס ומחלוקת במלחמת העצמאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן220

0677127501 - שמאל ימין שמאל: עיתונות ופוליטיקה ביישוב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונה יונהסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278

0677118701 - "המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות העולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282

לימודי התמחות - תרגילים

העת העתיקה - (מסגרת 120)

0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תה'10:00–14:00רוזנברג209

0677212001 - של מי אתה ילד? סוגיות במעמד אישי בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'תרגילג'12:00–16:00רוזנברג209

0677211701 - התיאטרון של חז"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'תרגילה'10:00–14:00גילמן497

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 130)

0677211001 - קידוש השם בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00קרטר202 חדר מורים

העת החדשה - (מסגרת 140)

0677211601 - יהודים, מיסיונרים ומומרים בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילד'10:00–14:00רוזנברג107

0677209901 - שנים ראשונות למדינה - היסטוריה והיסטוריוגרפיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'תרגילג'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0677206201 - היצירה היהודית בהיסטוריה - זרמים ומגמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'תרגילד'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

סמינרים לתואר ראשון

העת העתיקה - (מסגרת 300)

0616350401 - ישו, פאולוס ויהודים אחרים -ראשית הנצרות כתנועה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0677309501 - יוספוס: האיש וההיסטוריון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 300)

0677309701 - מודרניות יהודית בראי תרבות הספר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים

0677406401 - מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים באשכנז

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

העת החדשה - (מסגרת 300)

1411655301 - היסטוריה של המשפט הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' לחובסקי אסףסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00טרובוביץ103
**ניתן להירשם לסמינר זה באישור יועץ החוג בלבד

0677305001 - הקיבוץ: בית ודרך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0677309401 - ציונות וסוציאליזם - הס, סירקין, בורוכוב ובובר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0677309701 - מודרניות יהודית בראי תרבות הספר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים

0677309301 - ספרד באשכנז,ספרד במזרח:מבט משווה על יהדות מודרנית וישראליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים

0677309601 - חיים וייצמן שלא היכרנו - ביוגרפיה והיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0677305701 - אירועי מפתח בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

מסלול לימודי ישראל

קורסי חובה בשנה א' - מסגרת 180

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

לתלמידי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

במקום הקורס: מבוא למזה"ת בעת החדישה יש לבחור

שני ש"ס נוספים מקורסי הליבה

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'תרגילא'10:00–14:00רוזנברג209

קורסי ליבה - מסגרת 185

0677211901 - פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן305

0677114701 - מחיבת ציון להצהרת בלפור: הציונות והיישוב 1917-1881

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001

0677111101 - ישראל בעשור הראשון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן307

0677126501 - משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שו"תג'10:00–14:00גילמן281

0677209901 - שנים ראשונות למדינה - היסטוריה והיסטוריוגרפיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'תרגילג'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0677128501 - פולמוס ומחלוקת במלחמת העצמאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן220

0677127501 - שמאל ימין שמאל: עיתונות ופוליטיקה ביישוב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונה יונהסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278

0677118701 - "המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות העולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282

סמינרים - מסגרת 330 רפראטים - מסגרת 340

1411655301 - היסטוריה של המשפט הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' לחובסקי אסףסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00טרובוביץ103
**ניתן להירשם לסמינר זה באישור יועץ החוג בלבד

0677305001 - הקיבוץ: בית ודרך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0677309401 - ציונות וסוציאליזם - הס, סירקין, בורוכוב ובובר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0677309301 - ספרד באשכנז,ספרד במזרח:מבט משווה על יהדות מודרנית וישראליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים

0677309601 - חיים וייצמן שלא היכרנו - ביוגרפיה והיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0677305701 - אירועי מפתח בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

קורסי בחירה - מסגרת 190

מומלץ להירשם לקורסי הבחירה השונים רק משנה ב'

לקורסי הבחירה ממשפטים וממדעי החברה מומלץ להירשם בשנה ג'

**בקורסי הפקולטה למשפטים (1411) יש הקפדה על ציון טווח בין 81
**המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה. שימו לב לדריש

0851670601 - קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'שיעורב'10:00–14:00מכסיקו212

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201

1031100202 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גורדון רוניסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי207

1883100101 - יום הבוחר: דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'מאל אמלסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00

1009184001 - שיטת המשפט הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליטור לילךסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00נפתלי208

0851615401 - נשים בקולנוע הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מונקסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו212

1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'שיעורג'16:00–19:00נפתלי106

1031381701 - מחשבה פוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00נפתלי505

1031382401 - הישראליזציה של היהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר א'שיעורה'16:00–19:00נפתלי425

0622230801 - עיור, עירוניות, ומרחב ציבורי - נצרת כמקרה בוחן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'קמפוס00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס

0811220201 - מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו211

1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי505

1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101

1031100209 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פינגר דסברג רעותסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי206

1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי201

0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0677115101 - תולדות השואה - קורס מקוון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן278

0811124001 - אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00מכסיקו211

0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00

0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00גילמן456
*ניתן להירשם לסמינר זה באישור יועץ החוג בלבד

0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן456

0677127901 - יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00רוזנברג106

1031379801 - ישראל מזווית כלכלית-פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורד'11:00–14:00נפתלי426

1041310201 - חברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101

לימודי התואר השני

מסגרות 620, 625 - מסלול מחקרי

מסגרות 640, 645 - מסלול עיוני

סמינר חובה בשנה ראשונה בסמסטר א'

0677410001 - מקצועו של ההיסטוריון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

סמינרים שנתיים

1411655301 - היסטוריה של המשפט הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' לחובסקי אסףסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00טרובוביץ103
**ניתן להירשם לסמינר זה באישור יועץ החוג בלבד

0677600001 - סמינר מחקרי בכתיבה אקדמית: מזרח אירופה ויהודיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'+ב'סמינרו'09:00–11:00גילמןא317

פעם בחודש - שבעה מפגשים כפולים במהלך כל השנה

סמסטר א'

0677411801 - יחסי יהודים ופולנים בתקופת השואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'סמינרא'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0677412301 - חקר היהדות ויהודי המזרח: סוגיות במעברי ידע במאות האחרונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0671417401 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק א**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)

0677412001 - היסטוריוגרפיה ודרכי למידה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים

0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0602610801 - עולם הולך ומשתנה: תפיסות הילדות והחינוך בעולם היהודי באירופה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרד'12:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0677402201 - הבעל שם טוב ושבחיו: אגדה והיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסףסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

0677406401 - מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים באשכנז

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

סמינר מתקופת ימי הביניים - מיועד גם לתלמידי תואר ראשון

סמסטר ב'

0677412401 - אנטישמיות: מחקר אקדמי על היסטוריה ושנאה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

0677408501 - מפלגה בונה מדינה: מפא"י, 1968-1930

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0677412101 - פרקים ביצירתו של חלוץ, הוגה ומורד - א.ד.גורדון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0671417501 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן220

0677412501 - המומנט הלוריאני: קריאה היסטורית בטקסטים מקבלת האר"י

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים

0677411901 - היסטוריה ופסיכולוגיה: קווי יסוד במחקר בינתחומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב501

0602618801 - כתיבה יהודית לילדים במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00דן-דוד210

0677405301 - המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0677412201 - משפט אייכמן כאירוע מכונן בתודעת השואה בארץ ובעולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים