בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ארכיאולוגיה מהי?   פרופ' שלמה בונימוביץ   16/01/2019  13:00  13/02/2019  09:00 
בחינה   דת ומגיה במצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   16/01/2019  13:00  10/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   17/01/2019  09:00  08/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לאמנות המזרח הקדום   ד"ר עדו קוך   18/01/2019  09:00  11/02/2019  09:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי-חרס א'*   פרופ' רפאל גרינברג   20/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00 
בחינה   האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית   פרופ' רן ברקאי   21/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' רפאל גרינברג   23/01/2019  13:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של הביות (אש, מים, צמחים, בע"ח, נוף)   ד"ר לנגוט דפנה   25/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב   פרופ' יורם כהן   27/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00 
בחינה   שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר   ד"ר לנגוט דפנה   28/01/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינה   מבוא למצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   29/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינה   כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים*   פרופ' רן ברקאי   30/01/2019  09:00  20/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות   ד"ר גיא שטיבל   03/02/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   מבוא לארכיאוזואולוגיה - עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי*   ד"ר ספיר-חן לידר   05/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   אומנות ואימפריה: אומנות דרום הלבנט בתקופת הברונזה המאוחרת   ד"ר עדו קוך   07/02/2019  09:00  22/03/2019  09:00 
בחינת בית   מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית   ד"ר אמיר גילן   מועד א : 31/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28.01.2019 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 01/04/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 29.03.2019 שעת לקיחה 13:00

בחינת בית   טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו   ד"ר אמיר גילן   מועד א : 03/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 31.01.2019 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 04/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 01.03.2019 שעת לקיחה 13:00

עבודה   ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי*   ד"ר עדו קוך ,פרופ' שלמה בונימוביץ   מועד א : 13/02/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

עבודה   מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה והברזל   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : 13/02/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   Objects in Context**   ד"ר עדו קוך   מועד א : 12/04/2019 בשעה : 13:00 ; Paper submission to the secretary office. No other submission date granted

עבודה   סדנה ארכיאולוג חופר   ד"ר פז יצחק   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   זכרון החורבן בראי הדורות - חלק א**   פרופ' עודד ליפשיץ ,ד"ר יובל שחר   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה סמינריונית   יוון והמזרח משלהי תקופת הב"מ ועד התקופה הפרסית   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה סמינריונית   מתותענחאמון עד סוף השושלת העשרים - השלכות תקופת אל-עמרנה וה   ד"ר דבורה סוויני   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ארכיאולוגיה מהי?   ד"ר עדו קוך   18/06/2019  09:00  23/07/2019  09:00 
בחינה   הסיפור שלא סופר על תולדותיה של ממלכת יהודה   פרופ' עודד ליפשיץ   19/06/2019  09:00  21/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ס   פרופ' יורם כהן   21/06/2019  09:00  25/07/2019  09:00 
בחינה   תולדות המחשבה הארכיאולוגית*   פרופ' שלמה בונימוביץ   23/06/2019  09:00  28/07/2019  09:00 
בחינה   סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה*   ד"ר ספיר-חן לידר   25/06/2019  09:00  31/07/2019  09:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ב'*   דר' יובל גדות   30/06/2019  09:00  04/08/2019  09:00 
בחינה   המזרח הקדום - היסטוריה סביבתית-אקלימית   ד"ר לנגוט דפנה   07/07/2019  09:00  06/08/2019  09:00 
בחינת בית   היסטוריה וארכיאולוגיה של הממלכות הניאו-חיתיות באלף ה -1 לפנה   ד"ר אמיר גילן   מועד א : 02/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27.06.2019 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 13/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08.08.2019 שעת לקיחה 13:00

בחינת בית   ממצא וטקסט מתקופת הברזל   ד"ר עומר סרגי   מועד א : 15/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11.07.2019 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 12/08/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 08.08.2019 שעת לקיחה 13:00

עבודה   חפירה נבחרת: לכיש   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : 14/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   The Intermediate Bronze Age in the Southern Levant**   ד"ר קרן קובלו פראן   מועד א : 14/08/2019 בשעה : 13:00 ; Paper submission to the secretary office. No other submission date granted

עבודה   ארכיאולוגיה של מפגשים קולוניאלים   ד"ר עדו קוך   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   היבטים כרונולוגיים-טיפולוגיים נבחרים של מכלולי כלי-חרס מתקופ   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   זמן וזיכרון בארכיאולוגיה**   פרופ' רפאל גרינברג   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   חיתית למתקדמים   ד"ר אמיר גילן   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   טיפולוגיה של כלי חרס ג'**   פרופ' אורן טל   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   מזון למחשבה" - מזון ומשקה בעולם הקלאסי   ד"ר גיא שטיבל   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   סדנה לתלמידי מחקר   פרופ' רפאל גרינברג   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   סדנה מתודולוגית - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א   ד"ר ספיר-חן לידר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   סוגיות בפרשנות אומנות קדומה   ד"ר עדו קוך   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה   על אמנות והתנהגות סימבולית: השתקפויות ניאוליתיות ומיסוד הנופ   פרופ' אבי גופר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה סמינריונית   **Central issues in the Archaeology and History of Jerusalem   דר' יובל גדות ,ד"ר ג'ו עוזיאל   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; Paper submission to the secretary office. No other submission date granted

עבודה סמינריונית   הארכיאולוגיה של מוות וקבורה   פרופ' רפאל גרינברג   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה סמינריונית   היבטים נבחרים בהיווצרותם של אתרים ארכיאולוגים, הריסתם ונטישת   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה סמינריונית   היסטוריה של המוות וייצוגיו במזרח הקדום   ד"ר אמיר גילן   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה סמינריונית   זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)**   פרופ' עודד ליפשיץ ,ד"ר יובל שחר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה סמינריונית   מיתולוגיה ודת במזרח-הקדום   פרופ' יורם כהן   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה סמינריונית   נושאים נבחרים בארכיאולוגיה קלאסית   פרופ' אורן טל   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

עבודה סמינריונית   עם בוא הקירמיקה - המהפכה הניאוליתית השנייה וסופה של התקופה**   פרופ' אבי גופר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

פרוסמינר   ארכיאולוגיה של מים**   ד"ר גיא שטיבל   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

פרוסמינר   הארכיאולוגיה של ביות הכלב   ד"ר ספיר-חן לידר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

פרוסמינר   מפגשים בין תרבויות בתקופת הברזל: ארכיאולוגיה של זהויות*   דר' יובל גדות   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אכדית למתחילים   פרופ' יורם כהן   09/07/2019  09:00  15/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות