קורסי התוכנית לתרבות צרפת.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שנה א

שיעורי חובה מסגרת 168

0668140001 - צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב102

0668140401 - תרגיל לשיעור צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן262

סמ' ב'

0668140201 - תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורית שילהסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב103

0668140101 - מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב אמיתסמסטר ב'שו"תא'18:00–20:00ווב103

שיעורי שפה מסגרת 555

0668140601 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר א'שו"תא'12:00–16:00ווב101
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב101

סמ' ב' - שיעורי שפה נחשב ל-4 ש"ס

0668140701 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר ב'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג106
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב102

שנה ב

שיעורי שפה מסגרת 555

0668140801 - צרפתית כתובה ומדוברת 3

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סלין להוסמסטר א'תרגילד'14:00–18:00ווב105

0668140901 - צרפתית כתובה ומדוברת 4

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סלין להוסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג105

שיעורי חובה מסגרת 168

0668259401 - יצירות מופת של צרפת הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב102

0668259601 - תרגיל ליצירות מופת של צרפת הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00ווב102

שיעורי בחירה שנה ב' ג' מסגרת 224

סמ' א'

0668234801 - ויקטור הוגו א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב001

0668234901 - כל מולייר א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב001

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן304
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן304

0668234201 - הסטוריה ושנסונים צרפתיים מ 1939 עד ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב אמיתסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00ווב103

0668234301 - שימושים דיגיטלים בשפה הצרפתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב אמיתסמסטר א'שו"תא'18:00–20:00ווב301

0668234501 - סדנת תרגום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורית שילהסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמןא362

0668233601 - הגזענות, האנטישמיות והשואה בספרות הילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איב והלסמסטר א'ק"מד'10:00–12:00ווב501

סמ' ב'

0668234601 - כתבי נשים בצרפת הטרום מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג105

0668233801 - ויקטור הוגו ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001

0668233901 - כל מולייר ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב001

0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305

0668213201 - סימון דה בובאר: פילוספית, מסאית, סופרת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה חרוביסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג001

0621162701 - המהפכה הצרפתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0668236001 - מחאה ואנטי ממסדיות בתרבות צרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורי מנורסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג002

0668321001 - מכתבי חיילים צרפתים ממלה"ע הראשו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סילבי עוזיאלסמסטר ב'ק"מג'12:00–14:00ווב301

0668301001 - ההגירות בעולם העכשוי, סוגיות מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב301

השיעור בצרפתית הגשת העבודה בעברית

שנה ג

שעורי שפה מסגרת 555

0668359001 - צרפתית 5 לשנה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סילבי עוזיאלסמסטר א'תרגילג'12:00–16:00רוזנברג205

0668359101 - צרפתית 6 לשנה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סלין להוסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג105

סמינר מסגרת 227

0680424101 - מה זאת אהבה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0680411301 - ספרות, חברה ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן261

0621704701 - הפלאי והמפלצתי בצרפת הטרום מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמןא317

0621273601 - דקארט ופסקל: הגות, דת ומדע במאה השבע עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרב'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0668300801 - יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל סלעסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג212
ד"ר טל סלעסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג211

0680519301 - לצאת מהאני: על האפשרות לחריגה עצמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג211

0621273801 - להירשם בהיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211

תואר שני

סמ' א'

0668301001 - ההגירות בעולם העכשוי, סוגיות מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב301

הקורס בצרפתית, הגשת עבודה בעברית

0621704701 - הפלאי והמפלצתי בצרפת הטרום מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמןא317

0680411301 - ספרות, חברה ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן261

0621273601 - דקארט ופסקל: הגות, דת ומדע במאה השבע עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרב'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמ' א'ב'

0668423301 - פורום תרבות צרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'+ב'שיעורג'16:00–18:00ווב103

0668423101 - פורום אד"ר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות עמוסיסמסטר א'+ב'שיעורג'18:00–20:00ווב301

0722803801 - ז'אן ז'ק רוסו: בין חינוך, פילוסופיה ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–18:00שרת324

סמ' ב'

0621704601 - המהפכה הצרפתית, עם טקסטים בצרפתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317

0680519301 - לצאת מהאני: על האפשרות לחריגה עצמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג211

0621273801 - להירשם בהיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211