לימודי תואר שלישי

הלימודים לתואר שלישי בפקולטה למדעי הרוח מתקיימים במסגרת בתי ספר.

בפקולטה למדעי הרוח ישנם ארבעה בתי ספר:
בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ
בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר
בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע
בית הספר ליהדות ולארכיאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג

בתי הספר משמשים אבן שואבת למחקר ולפעילות אקדמית בתחומים השונים והרישום לכל בית ספר תלוי נושא, מנחה ורקע אקדמי. 

מועמד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי חייב להיות בעל תואר שני מאוניברסיטה מוכרת, ובעל ציונים של 85-90 מעלה בתזה ובתואר השני ולמצוא מנחה, בדרגת מרצה בכיר ומעלה.

פירוט לגבי תנאי הקבלה ניתן למצוא באתרים של בתי הספר.

לימודי תואר שלישי במסלול הישיר
לימודים במסלול זה מיועדים לתלמידים אלה:
1. תלמידים שסיימו את לימודיהם בתואר הראשון בהצטיינות יתרה, והם מתאימים למסלול זה על פי ידיעותיהם, כישוריהם ומוכנותם לכתיבת עבודת דוקטורט, יוכלו ללמוד במסלול לימודים ישיר לקראת התואר השלישי (במסגרת זו נדרשים גם לימודים נוספים, על פי התקנון הקיים).
2. תלמידים מצטיינים לתואר השני, אשר השלימו לפחות מחצית מהיקף הלימודים הנדרש לתואר השני, יתקבלו למסלול הישיר על פי תקנוני בתי הספר בפקולטה.
לתלמידי המסלול הישיר יוענק תואר "מוסמך אוניברסיטה" לאחר שעמדו בתנאים הבאים:

  1. סיימו ללמוד קורסים מהתואר השני בהיקף של 20 ש"ס לפחות וכתבו במסגרת זו שתי עבודות סמינריונויות בציונים הנדרשים מתלמידי "המסלול הישיר"
    ולפי הקורסים שנקבעו להם.
  2. אושרה הצעת המחקר לאחר שעמדו בהצלחה בבחינת הכשירות.
  3. באישור לתואר שני במסלול הישיר לא יחושב ציון הגמר. 

    לקבלת מידע נוסף על "המסלול הישיר" יש לפנות למזכירויות בתי הספר .