סיום הלימודים

התלמידים שיסיימו בהצלחה את לימודי התוכנית יקבלו תעודה בתרגום ובעריכת תרגום. בתעודה לא יירשם  ציון סופי, אך תוצג רשימת הקורסים והציונים וההערכות שקיבלו בהם.