בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית   פרופ' ישי רוזן-צבי   17/01/2019  09:00  20/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לתורת הסוד   פרופ' רונית מרוז   27/01/2019  13:00  25/02/2019  13:00 
בחינת בית   עיון מתקדם במורה הנבוכים   פרופ' מנחם לורברבוים   מועד א : 12/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 05.02.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 10/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 03.03.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   Qumran: The place, the people and the Law and structure   ד"ר מיכאל מאך   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   זוהר למתקדמים - (חלק א')   פרופ' רונית מרוז   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר   ד"ר גובני יובל   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה לאתר המודל של הקורס

עבודה   מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות   פרופ' גדעון בוהק   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א)   ד"ר שי ווזנר   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

עבודה   קריאה בספר חובות הלבבות   פרופ' אדם אפטרמן   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   שפינוזה ומנדלסון - קריאות בהגות יהודית מודרנית   ד"ר ג'רמי פוגל   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה סמינריונית   אדיקות דתית במסווה פילוסופי: פילון מאלכסנדריה (א')   ד"ר מיכאל מאך   05/05/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   ישו, פאולוס ויהודים אחרים -ראשית הנצרות כתנועה יהודית   ד"ר מיכאל מאך   05/05/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   מסכת גויים: בבלי וירושלמי עבודה זרה   פרופ' ישי רוזן-צבי ,פרופ' ורד נעם   05/05/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   עם סגולה ובחירת עם ישראל   פרופ' אדם אפטרמן   05/05/2019  09:00     

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים   ד"ר עומר מיכאליס   21/06/2019  09:00  28/07/2019  13:00 
בחינה   חסידות ותנועת המוסר   פרופ' רון מרגולין   24/06/2019  09:00  25/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה   פרופ' רון מרגולין   01/07/2019  13:00  06/08/2019  09:00 
בחינה   זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו   פרופ' רונית מרוז   08/07/2019  13:00  12/08/2019  13:00 
בחינה   בחינת גמר לתלמידי תואר שני     24/10/2019  09:00     
בחינת בית   משנה ומדרש, הלכה ואגדה: ת"נ למבוא למחשבת חז"ל   פרופ' ישי רוזן-צבי   מועד א : 20/06/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 25/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22.07.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית   פרופ' רונית מרוז   מועד א : 30/06/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 01.08.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב   פרופ' מנחם לורברבוים   מועד א : 23/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16.07.2019 בשעה 09:00

מועד ב : 22/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.08.2019 בשעה 09:00

עבודה   Qumran: The religious and social thought   ד"ר מיכאל מאך   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   זוהר למתקדמים - (חלק ב')   פרופ' רונית מרוז   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   כהן ובובר - קריאות בהגות יהודית מודרנית   ד"ר ג'רמי פוגל   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

עבודה   מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות   פרופ' גדעון בוהק   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(ב)   ד"ר שי ווזנר   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית   גב' נועה ישראלי   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   סוגיות נבחרות בנושא הגט והגירושין ביהדות   ד"ר יחזקאל דוד   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

עבודה   קריאה בטקסטים קבליים מהמאה הי"ג:ת"נ למבוא לתורת הסוד   פרופ' אדם אפטרמן   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   שפינוזה על דת, אמונה תפילה וגאולה   ד"ר גובני יובל   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה לאתר המודל של הקורס

עבודה סמינריונית   חוויה, מיסטיקה ופרשנות: פילון מאלכסנדריה (ב')   ד"ר מיכאל מאך   22/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   לב שסטוב והערעור המקראי על ההכרחיות הפילוסופית   פרופ' רון מרגולין   22/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   מעמד האשה ביהדות הבית השני   ד"ר מיכאל מאך   22/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים   פרופ' גדעון בוהק   22/09/2019  09:00     

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה סמינריונית   טקסט ופרשנות   פרופ' ורד נעם          
עבודה סמינריונית   ראשית הקבלה - מן המזרח מערבה   פרופ' רונית מרוז          
עבודה סמינריונית   אבות ואמהות: קריאה במדרש בראשית רבה   פרופ' ישי רוזן-צבי   22/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   האדם והטבע: עיון בפילוסופיה של א.ד. גורדון   ד"ר גובני יובל   22/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   הבעש"ט כמקובל   פרופ' מנחם לורברבוים   22/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   על מטטרון ומלאכים אחרים   פרופ' אדם אפטרמן   22/09/2019  09:00     

בהצלחה בבחינות