בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   14/01/2019  13:30  10/02/2019  09:00 
בחינה   סונטות ברנסנס - Sonnets and Sonneteers in th   ד"ר נועם רייזנר   20/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   27/01/2019  13:00  24/02/2019  13:00 
בחינה   The modern south history and culture - ההיסטוריה והתרבות המו   ד"ר יעל שטרנהל   03/02/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינת בית   מודרניזם אמריקאי  American Modernism    ד"ר ניר עברון   מועד א : 24/01/2019 בשעה : 09:00 ; לקיחה ב 21.1.18 שעה 9:00

מועד ב : 21/02/2019 בשעה : 09:00 ; לקיחה ב 18.2.19 שעה 9:00

עבודה   פצע השפה - The Wound of Language   גב' תמר גרסטנהבר   מועד א : 21/11/2018 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיית המרצה.

עבודה   The modern south history and culture - ההיסטוריה והתרבות המו   ד"ר יעל שטרנהל   מועד א : 03/12/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיית המרצה

עבודה   סונטות ברנסנס - Sonnets and Sonneteers in th   ד"ר נועם רייזנר   מועד א : 12/12/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar   גב' אנה קיסין שכטר   10/01/2019  09:00     
עבודה   תרגיל כתיבה Writing Tutorial   מר עמרי כהן ,גב' לואיס חייט ,מר אנדרו לואיס   17/01/2019  13:00     
עבודה   תרגיל כתיבה בסיסי   ד"ר רובין בגון   17/01/2019  13:00     
עבודה   American Gothic- גוטיקה אמריקנית   ד"ר יעל מאורר   מועד א : 17/03/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   Playwrights in Protest: The Political Dimension in American   ד"ר נועם גיל   מועד א : 17/03/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   מועד א : 17/03/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   פרופ' אילנה גומל   מועד א : 17/03/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיית המרצה

עבודה   סופרים מהגרים בארה"ב של היום - American Migrant Fictions   ד"ר סוניה וינר   מועד א : 17/03/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   פצע השפה - The Wound of Language   גב' תמר גרסטנהבר   מועד א : 17/03/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיית המרצה.

עבודה סמינריונית   Michele Montrelay - On Writing and Femininity - מישל מונטרלי   פרופ' שירלי זיסר   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשת עבודה על פי הנחיית המרצה

עבודה סמינריונית   Ovidian Readings in the English Renaissance - שירת אובידיוס   ד"ר נועם רייזנר   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   Science Fiction and Literary Theory   פרופ' אילנה גומל   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   Virginia Woolf - A Psychoanalytic Perspective - וירג'יניה וו   פרופ' שירלי זיסר   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   סיפורת של גבריות - Narratives of Masculinity   פרופ' מלאת שמיר   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   רומן החניכה הנשי - Female Coming of Age in America   פרופ' מלאת שמיר   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

בחינת ביניים   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   23/11/2018  09:00  21/12/2018  09:00 
בחינת ביניים   American Gothic- גוטיקה אמריקנית   ד"ר יעל מאורר   מועד א : 27/11/2018 בשעה : 14:00 ; פחות מ 20% מועד אחד

בחינת ביניים   Playwrights in Protest: The Political Dimension in American   ד"ר נועם גיל   מועד א : 05/12/2018 בשעה : 12:00 ; פחות מ 20% מועד אחד

בחינת ביניים   סופרים מהגרים בארה"ב של היום - American Migrant Fictions   ד"ר סוניה וינר   07/12/2018  09:00  28/12/2018  09:00 
בחינת ביניים   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   14/12/2018  09:00  04/01/2019  09:00 
בחינת ביניים   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   14/12/2018  09:00  04/01/2019  09:00 
בחינת ביניים   מודרניזם אמריקאי  American Modernism    ד"ר ניר עברון   14/12/2018  09:00  11/01/2019  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   Beyond the Domestic: Women in British Literature and Culture   גב' מירב קורן-קאוק   18/06/2019  09:00  28/07/2019  09:00 
בחינה   "אינדיאנים" בדימוי אמריקני- Indians' in American Imagination   ד"ר דלית אלפרוביץ   20/06/2019  09:00  26/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר אמי גרנאי   27/06/2019  09:00  01/08/2019  09:00 
בחינה   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   פרופ' מלאת שמיר   02/07/2019  09:00  25/07/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל   09/07/2019  09:00  30/07/2019  09:00 
בחינת בית   Shakespeare’s Tragic Subject - הסובייקט הטרגי של שייקספיר   ד"ר נועם רייזנר   מועד א : 30/06/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 27.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 23/07/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 20.07.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   Psychoanalytical Narratology -נרטולוגיה פסיכואנליטית   פרופ' שירלי זיסר   מועד א : 10/07/2019 בשעה : 09:00 ; לקיחה ב 7.7.18 בשעה 9:00

מועד ב : 31/07/2019 בשעה : 09:00 ; לקיחה ב 28.7.19 בשעה 9:00

בחינת בית   The Cross in the New World : Christianity in the Modern Am   ד"ר יעל מבט   מועד א : 18/07/2019 בשעה : 09:00 ; לקיחה ב 15.7 בשעה 9:00

מועד ב : 15/08/2019 בשעה : 09:00 ; לקיחה ב 12.8 בשעה 9:00

עבודה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל   מועד א : 01/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה בהתאם להנחיית המרצה

עבודה   בשערי גן עדן - At the Gates of Heaven   ד"ר פרומר יואב   03/05/2019  09:00     
עבודה   Beyond the Domestic: Women in British Literature and Culture   גב' מירב קורן-קאוק   מועד א : 07/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   The Cross in the New World : Christianity in the Modern Am   ד"ר יעל מבט   מועד א : 12/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   "אינדיאנים" בדימוי אמריקני- Indians' in American Imagination   ד"ר דלית אלפרוביץ   מועד א : 15/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar   גב' אנה קיסין שכטר   10/06/2019  09:00     
עבודה   תרגיל כתיבה Writing Tutorial   מר עמרי כהן ,גב' לואיס חייט   20/06/2019  13:00     
עבודה   תרגיל כתיבה בסיסי   ד"ר רובין בגון   20/06/2019  09:00     
עבודה   19th c. American Bestsellers - רבי מכר אמריקנים במאה ה 19   ד"ר מאיה מרלוב   מועד א : 20/08/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   Crime and the Victorian Novel - פשע והרומן הויקטוריני   פרופ' אילנה גומל   מועד א : 20/08/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   Intertextuality, Realism and The Classic: The Case of Coetze   גב' מיה קליין   מועד א : 20/08/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   בשערי גן עדן - At the Gates of Heaven   ד"ר פרומר יואב   מועד א : 20/08/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   מועד א : 20/08/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיית המרצה

עבודה   סיפורת פוסט-מודרנית - Postmodern Fiction   ד"ר יעל מאורר   מועד א : 20/08/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   ספרות אפריקנית-אמריקנית - African American Literature   ד"ר סוניה וינר   מועד א : 20/08/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   "Jews and Other Others...: A Jewish American Poetics'   ד"ר מאירה שרייבר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   American Regionalism - ספרויות אזורויות אמריקנית   ד"ר ניר עברון   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   English Renaissance Rhetoric   פרופ' שירלי זיסר   22/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   Gender and Genre in Chaucer's Canterbury Tales - מגדר וסוגה   ד"ר יונתן סטבסקי   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   History as Fact and Fiction   פרופ' ג'ימס גודמן   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   Literature and Temporal Imagination - ספרות ודמיון   פרופ' אילנה גומל   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   The Novel and the Concept of Culture   ד"ר ניר עברון   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   The Rhythm of Poetry, the Poetry of Rhythm מקצבים פואטיים ופ   ד"ר רועי טרטקובסקי   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה סמינריונית   היצירות של מרלו Christopher Marlowe and his Influence   ד"ר נועם רייזנר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

בחינת ביניים   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   מועד א : 05/04/2019 בשעה : 09:00 ; מבחן ביניים ראשון

מועד ב : 03/05/2019 בשעה : 09:00 ;

בחינת ביניים   סיפורת פוסט-מודרנית - Postmodern Fiction   ד"ר יעל מאורר   מועד א : 10/04/2019 בשעה : 14:00 ; פחות מ 20% מועד אחד

בחינת ביניים   Crime and the Victorian Novel - פשע והרומן הויקטוריני   פרופ' אילנה גומל   12/04/2019  09:00  17/05/2019  09:00 
בחינת ביניים   ספרות אפריקנית-אמריקנית - African American Literature   ד"ר סוניה וינר   מועד א : 29/04/2019 בשעה : 14:00 ; פחות מ 20% מועד אחד

בחינת ביניים   Shakespeare’s Tragic Subject - הסובייקט הטרגי של שייקספיר   ד"ר נועם רייזנר   03/05/2019  09:00  07/06/2019  09:00 
בחינת ביניים   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר אמי גרנאי   10/05/2019  09:00  07/06/2019  09:00 
בחינת ביניים   Intertextuality, Realism and The Classic: The Case of Coetze   גב' מיה קליין   מועד א : 15/05/2019 בשעה : 12:00 ; פחות מ 20% מועד אחד

בחינת ביניים   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   מועד א : 24/05/2019 בשעה : 09:00 ; מבחן ביניים שני

מועד ב : 14/06/2019 בשעה : 09:00 ;

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   Classical and Christian Foundations of English Culture-היסוד   ד"ר יונתן סטבסקי   מועד א : 31/01/2019 בשעה : 09:00 ; לקיחה ב ב 28.1.19 בשעה 9:00

מועד ב : 27/02/2019 בשעה : 09:00 ; לקיחה ב 24.2.19 בשעה 9:00

עבודה   Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה   ד"ר יונתן סטבסקי   מועד א : 08/08/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה

עבודה   Classical and Christian Foundations of English Culture-היסוד   ד"ר יונתן סטבסקי   מועד א : 20/08/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל בהתאם להנחיות המרצה


בהצלחה בבחינות