תנאי קבלה

על המועמדים לתוכנית חלים כל תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה.