כללי

לימודי התואר השני מכוונים להעמיק את הידע בתחום הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל ותרבויות המזרח הקדום ולהקנות ידע ושיטות עבודה שיכשירו תלמידים לקראת מחקר עצמאי ועבודת שדה.

החוג מציע שני תחומי לימוד: (1) הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, תוכנית המתמקדת בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה למן התקופות הפרהיסטוריות ועד לשלהי התקופות הקלאסיות; (2) תרבויות המזרח הקדום, תוכנית המתמקדת בלשונות, בספרות, בדת ובהיסטוריה של מסופוטמיה, של אנטוליה, של הים האגאי ושל מצרים, וכן בארכיאולוגיה לתקופותיה של אזורים אלה.

בנוסף לשני תחומי הלימוד הללו מציע החוג שתי תוכניות לימוד נוספות:
לימודי ישראל הקדום (פירוט על התוכנית ניתן בהמשך).
ארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים  (לא תפתח בתשע"ז) (פירוט על התוכנית ניתן בהמשך).