קורסי קוגניציה ויצירה תרבותית

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ קוגניציה ויצירה תרבותית (מסגרת 133)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה-2 ש"ס

0662196201 - תרבות וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

שיעורי ליבה - 4 ש"ס

שיעור שלא ילמד במסגרת זו יוכל להלמד כשיעור בחירה

0851621001 - בין משחקיות לסרט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקוא206

0851610101 - קולנוע ורגש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט

0662130301 - דמויות ורגשות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

0680312901 - החוויה הנאראטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

0851652401 - מבוא לתיאוריות קולנועיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חגין בועזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851654801 - מבע קולנועי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר כהן רז אודיהסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

1071290701 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורה'08:30–10:00נפתלי101

או

1071290702 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101

0861130101 - מבוא לשפת המוזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אופנהיים רועיסמסטר א'שיעורד'10:00–14:00מכסיקוא206

1071234201 - מהתיאוריה המוסיקלית למציאות הקוגניטיבית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב מימון נטעסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00נפתלי101

0680327101 - קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן305

1071290902 - תפיסה ופסיכופיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צנזור ניצןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי001

או

1071290901 - תפיסה ופסיכופיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צנזור ניצןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי001

1071290801 - פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00נפתלי201

0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00מכסיקוא206
**הקף הקורס 2 ש"ס בלבד
**בקורס מתקימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס

0851615001 - קולנוע ופילוסופיה :כל ההקשרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בידרמן שי סמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00מכסיקו213

0845413301 - משמעויות מוזיקליות: מחקרים אמפיריים א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איתן זהרסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00ביה"ס למוזיקהמ001

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0680423901 - הפנטסטי בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן260

לסמינרים מקולנוע

0851906901 - הנרטיב הקולנועי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גלסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00מכסיקוא119

0851907001 - תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גלסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00מכסיקוא117

0851904401 - מנטליות ומצור בקולנוע העולמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בן שאול ניצןסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00מכסיקו120

לסמינרים ממוסיקולוגיה

0845512801 - Music, Body and Environment

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גזית עופרסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00ביה"ס למוזיקהמ017

0845512901 - משמעויות מוזיקליות: מחקרים אמפיריים ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איתן זהרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ביה"ס למוזיקהמ002