תנאי הקבלה

1. תינתן עדיפות לבעלי הכשרה קודמת בתחומי הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, במתכונת של תואר באחד מן החוגים - מדעי המוח, בלשנות, הפרעות בתקשורת, פסיכולוגיה, פילוסופיה, מדעי המחשב או ספרות  - במגמות המתאימות.

2. יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון שסיימו את לימודיהם בציון של 85 לפחות.

3. יוכלו להתקבל לתוכנית גם תלמידים שלא עומדים בדרישות הנ"ל, אולם הם יתקבלו במעמד "על תנאי" עד שיעמדו בלימודי השלמה בהיקף הנדרש, ובציון של 85 ומעלה בכל אחד משיעורי ההשלמה.