בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת   ד"ר אהרון אנגלברג   23/01/2019  09:00  20/02/2019  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**   פרופ' רון מרגולין   26/06/2019  09:00  24/07/2019  09:00 
עבודה סמינריונית   הורות בהגות יהודית ונוצרית   ד"ר ברברה מאייר          
עבודה סמינריונית   הציונות הדתית: תיאולוגיה, אידיאולוגיה ומגדר   דר' שרה זלצברג   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת: סמינר מחקר וכתיבה   ד"ר נחמה ורבין   22/09/2019  13:00     

בהצלחה בבחינות