ראשי בתי הספר

 

ראשי בתי הספר

פרופ' ליאו קורי
 
בית הספר להיסטוריה
 
ד"ר הדה בן-בסט
 
בית הספר למדעי התרבות
 
פרופ' חיים כהן
 
בית הספר למדעי היהדות
 
פרופ' מנחם לורברבוים
 
בית הספר לפילוסופיה
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח