מזכירות החוג

עוזרת מנהלית בחוג - גב' אורנה לוין-אופק

מזכירת סטודנטים - גב' ענת זיסקינד 

מזכירות החוג:
בנין יד-אבנר, חדר 214, טל': 03-6409896, פקס': 6406243.

 

ספריית החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם טל': 03-6409044

 

קבלת קהל:
בימים  א', ב', ד', ה' בשעות 13:00-10:00, יום ג' 15:00-10:30

דוא"ל: AnatZ@tauex.tau.ac.i

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/~geograph/

פייסבוק:  https://www.facebook.com/tau.geography

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח