מסלולי הלימודים

ניתן ללמוד במסלולים אלה:

1. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר - המסלול מיועד לתלמידים המעוניינים לעסוק במחקר ולתלמידים המבקשים להמשיך וללמוד לתארים מתקדמים. היקף השעות במסלול זה: 28 ש"ס.

2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר - המסלול  מיועד לתלמידים המעוניינים להעמיק את השכלתם המקצועית בלימודי צרפת. היקף השעות במסלול זה: 32 ש"ס.


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח