ציון הגמר

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול שלהלן:

במסלול הכולל עבודת גמר

במסלול ללא עבודת גמר

ממוצע הציונים בשנים א' וב'

20%

ממוצע הציונים בשנים א' וב'

30%

ציון העבודה הסמינריונית

20%

ציוני העבודות הסמינריוניות

30%

ציון עבודת הגמר

50%

ציון בחינת הגמר

40%

הגנה על התזה

10%

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח