קורסי החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

לימודי התואר הראשון

א. התמחות בשפה היוונית

ש נ ה א'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00רוזנברג212
ד"ר אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תה'09:00–12:00רוזנברג212

מבואות - מסגרת 126

0672153301 - עצת האורקולום: נבואות והשלכותיהן במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0672110201 - מבוא לספרות היוונית הקלאסית (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00דן-דוד207
**חובה להירשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית

ש נ ה - ב'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672210101 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד212
0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד210
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00דן-דוד210

שיעורים מתקדמים - מסגרת 127

0672251401 - מותו של סוקראטס: קריאה בפיידון לאפלטון (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן361
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן362
0672251501 - קריאה בהומרוס (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00דן-דוד101
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן361

ש נ ה - ג'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672220101 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמןא317
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמןא362
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן497
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב501

שיעורים מתקדמים - מסגרת 127

0672256901 - קיקרו, על החוקים (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמןא317
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן317
0672254301 - מבחר מן השירה הרומית (תאריך בחינה)
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן497
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן497

סמינריונים- מסגרת 128

0672323001 - שירה לירית יוונית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן260
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן260
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה

ב. התמחות בשפה הרומית

ש נ ה - א'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד210
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00דן-דוד210

מבואות - מסגרת 126

0672153301 - עצת האורקולום: נבואות והשלכותיהן במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0672120201 - מבוא לספרות רומית (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
**חובה להרשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית:

ש נ ה ב'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672220101 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמןא317
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמןא362
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן497
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב501
0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00רוזנברג212
ד"ר אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תה'09:00–12:00רוזנברג212

שיעורים מתקדמים - מסגרת 127

0672256901 - קיקרו, על החוקים (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמןא317
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן317
0672254301 - מבחר מן השירה הרומית (תאריך בחינה)
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן497
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן497

ש נ ה - ג'

שפה- מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672210101 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד212

שיעורים מתקדמים - מסגרת 127

0672251401 - מותו של סוקראטס: קריאה בפיידון לאפלטון (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן361
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן362
0672251501 - קריאה בהומרוס (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00דן-דוד101
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן361

סמינריונים- מסגרת 128

0672322101 - קריאה בהיסטוריונים רומיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן362
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן450
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה רומית
0672323101 - ורגיליוס, אינאיס 2: יומה האחרון של טרויה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן260
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן361
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה רומית

ג. התמחות בתרבות קלאסית

ש נ ה - א'

מבואות - מסגרת 120

שיעורי חובה

0672153301 - עצת האורקולום: נבואות והשלכותיהן במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0672110201 - מבוא לספרות היוונית הקלאסית (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00דן-דוד207
0672120201 - מבוא לספרות רומית (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
**חובה להרשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית
**חובה להרשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית

שיעורי בחירה

שיעורים מהחוג ללימודים קלאסיים

0672153701 - להתמודד עם המוות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן278
0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן277
0672152401 - רטוריקה בעת העתיקה: כוחה של המילה (תאריך בחינה)
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00דן-דוד210
0672154901 - פוליטיקה וחברה בקומדיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן220
0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00רוזנברג212
ד"ר אורי יפתחסמסטר א'+ב'שו"תה'09:00–12:00רוזנברג212
0672210101 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד212
0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד210
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00דן-דוד210
0672220101 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמןא317
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמןא362
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן497
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב501

שיעורים מחוגים אחרים

0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
פרופ' אורן טלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0621118601 - הדמוקרטיה האתונאית במאה החמישית ובמאה הרביעית (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0621110201 - עולמה של האשה ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר איילת פארסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0671226801 - "הצבא הרומי רוצה אותך!"ארכ' צבא רומי (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד207
0671238601 - כחומר ביד היוצר-טכנולוגיה ותרבות חומריתבעולם הקלאסי** (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן361
0671242901 - המלך הורדוס הגדול (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282

ש נ ה - ב'

שיעורים מתקדמים - מסגרת 122

0672256501 - טקיטוס כסופר (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג102
0672251901 - נישואין ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–18:00דן-דוד102
0672232601 - ייסוד ערים בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר אורי יפתחסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן362
ד"ר אורי יפתחסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278

ש נ ה - ג'

סמינריונים - מסגרת 123

0672322701 - לוקיוס אפוליאוס: סופיסט, סופר ורטוריקן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן260
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן261
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0672328601 - גוף ונפש במחשבה היוונית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן497
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמן261
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

לתלמידי תואר שני

סמינרים - מסגרת 620

0672322101 - קריאה בהיסטוריונים רומיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן362
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן450
**דרישת קדם - שפה רומית
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672323001 - שירה לירית יוונית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן260
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן260
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672323101 - ורגיליוס, אינאיס 2: יומה האחרון של טרויה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן260
ד"ר אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן361
**דרישת קדם - שפה רומית
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672328601 - גוף ונפש במחשבה היוונית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן497
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמן261
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0672322701 - לוקיוס אפוליאוס: סופיסט, סופר ורטוריקן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן260
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן261
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0672000101 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן304
**חובת השתתפות בסמינר לתלמידי מ"א בחוג ללימודים קלאסיים

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח