בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 27.5.15, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פרקי יסוד בלשון העברית א' - חובה   ד"ר אורה עמבר   30/01/2015  09:00  25/02/2015  09:00 
בחינה   משפה לשפה: פרגמטיקה ותרגום-חובה   ד"ר טל גולדפיין   02/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינת בית   בעיות יסוד במלאכת התרגום לעברית - חובה   גב' תרזה בירון-פריד   מועד א : 11/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 13/02/2015 בשעה 12:00.

מועד ב : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 17/03/2015 בשעה 12:00.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אתיקה ותרגום: גישות שונות בחקר התרגום   ד"ר טל גולדפיין          
בחינה   פרקי יסוד בלשון העברית ב' - חובה   ד"ר אורה עמבר   29/06/2015  09:00  20/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח