כללי

לימודי התואר השני בחוג מוצעים בשני מסלולים:
(1) מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר.
(2) מסלול עיוני, ללא עבודת גמר.   
תנאי הקבלה וההשלמות הנדרשות זהים בשני המסלולים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח