מסלולי הלימודים

בחוג ארבעה מסלולי לימוד:

1. מסלול דו-חוגי שבו לומדים קורסים בפילוסופיה בהיקף של 56 ש"ס.[1]

2. מסלול חד-חוגי שבו לומדים התלמידים קורסים בחוג לפילוסופיה ובחוגים אחרים בהיקף של 112 ש"ס. מסלול זה נועד למספר מצומצם של תלמידים, המעוניינים להעמיק בלימודי הפילוסופיה ולהרחיב את אופקיהם בנושאים משלימים מחוגים אחרים, לפי בחירתם. יוכלו להתקבל כתלמידים מן המניין במסלול רק מי שסיימו את כל חובות שנה א' בפילוסופיה בציון 90 ומעלה, ואת כל חובות שנה א' בחוג נוסף (16 ש"ס לפחות) בציון 85 ומעלה. תלמידים שציונם הממוצע בסוף שנה ב' נמוך מ-80 יעברו למסלול הדו-חוגי.

3. מסלול של לימודי חטיבה בפילוסופיה שבו לומדים תלמידי חוגים אחרים בהיקפים שונים (ראו סעיף לימודי חטיבה).

4. לימודי תואר ראשון במסלול בין-תחומי בחקר התודעה.

_____________________________________________________________________

 [1]ככלל, תכנית הלימודים הקובעת היא התכנית שבה החל התלמיד את לימודיו בחוג. על תלמידים שהפסיקו את לימודיהם וחידשו אותם לפנות למזכירות החוג ולברר מהי התכנית הקובעת.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח