מבנה תכנית הלימודים ומהלכם

 
שיעורים: השיעור הוא מסגרת הלימודים הבסיסית בחוג ללימודי צרפת. השיעור הוא פרונטלי בהיקף של 2 ש"ס, הבוחן סוגיה, תקופה או יצירה ומקנה בתוך כך למשתתפים את הרקע הדרוש כדי לבנות לעצמם תמונה מקיפה על נושא השיעור.
 
שו"ת (שיעור ותרגיל): השו"ת הוא מסגרת הלימודים הבסיסית בתכנית לרכישת מיומנויות השפה לאורך שנה א' עד ג'.
 
תרגילים (2 ש"ס): התרגיל נועד להשלים את שיעורי המבוא ולהתמקד בקריאת טקסטים ראשוניים הקשורים לנושאים שנלמדו בשיעור. במסגרת התרגיל ייערכו דיונים בכיתה בהתבסס על הקריאה בטקסטים האלה.
 
סמינריון (4 ש"ס): סמינריון הוא שיעור מחקר מתקדם העוסק בסוגייה מחקרית, בתקופה או זרם במרחב התרבותי, הספרותי, ההגותי ו/או הלשוני בצרפת ובארצות פרנקופוניות. התלמידים נדרשים להשתתפות פעילה ולהצגת רפרטים או הגשת חיבורים קצרים על פי דרישות המורה. בתום הקורס יגישו התלמידים עבודה סמינריונית בהתאם לכללים המקובלים בחיבורים מדעיים.
 
 
 
1. המסלול הדו-חוגי

 
שנה ב'

תלמיד שלא לקח קורס משנה א' יתייעץ עם ראש החוג/יועץ אקדמי על מנת לבחור שיעור מבוא מקביל או שיעור בחירה מתוך התכנית.
 
תלמיד שלא למד שיעורי שפה בשנה א' יקח את השיעור צרפתית למתחילים ביח' ללימודי שפה (8 ש"ס).
 
שיעורי חובה לשנה ב' לכל התלמידים
 
 
מבוא להתפתחות השפה הצרפתית א' ו-ב' (סמ' א' תנאי קדם לשיעור בסמ' ב') 4 ש"ס
הגות צרפתית בת ימינו    (סמ' א') 2 ש"ס
שיטות מחקר והכנה לסמינריון (סמ' ב') 2 ש"ס
 
 
לימודי לשון

רמה א' חובה  
צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 3 (סמס' א') ש"ס
 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 4 (סמס' ב') ש"ס 
שנה ג'
 
לרמה א' חובה 
 
קריאה מודרכת (סמס' א' וסמס' ב') 4 ש"ס
שיעור בחירה: צרפתית מדוברת א' ו-ב', לא נכלל במניין השעות (סמס' א' וסמס' ב')  
 
שנה ג' חובה לרמה ב'


צרפתית מדעית (סמ' ב')                         2 ש"ס
 
שנים ב'-ג' 
 
שיעורים מתקדמים לרמה ב'  22ש"ס
שיעורים מתקדמים לרמה א' 14 ש"ס
סמינריון  4 ש"ס 
שיעורי שנה א'  26 ש"ס 
סה"כ שעות לימוד לתואר ראשון 62 ש"ס
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח