בחינות

AspMaker2010s

 1. כללי

  • סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו.
   הציון הקובע הוא הציון במועד האחרון.
   מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.

  • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט .

  • מועדי הבחינות והעבודות של קורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה (0618) מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

  • לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות. לא ניתן לשפר ציון בעבודה באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.

  • לא יתקבלו עבודות סמינר או קורס לאחר המועד שנקבע להגשתן על ידי מזכירות החוג או המזכירות האקדמית.

 2. בחינות הבית יתפרסמו במועדן באתר הקורס או יועברו בדוא"ל לתלמידים הרשומים. את בחינות הבית יש להגיש למזכירות החוג. דין בחינת בית כדין בחינה רגילה.

 3. מועדי הגשת עבודות סיום
  עבודות סיום מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 16/03/2015 בשעה 13:00.
  עבודות סיום מסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 17/08/2015 בשעה 13:00.

 4. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים
  עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 27/05/2015 בשעה 13:00.
  עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 7/10/2015 בשעה 13:00.

 5. מועדי מבחן הבקיאות
  מבחן הבקיאות מועד חורף: 16/01/2015 בשעה 9:00.
  מבחן הבקיאות מועד קיץ: 7/09/2015 בשעה 9:00.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אפלטון: מדינאי   ד"ר עובדיה עזרא   28/01/2015  09:00  24/02/2015  09:00 
בחינה   קריאה מודרכת א'   גב' שיר חכם ,גב' נועה פטיש ,גב' אנה יונגרמן ,גב' גל אשל ,מר דניאל ויצמן   30/01/2015  09:00  26/02/2015  13:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של הדת   מר יואב מירב   01/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך   פרופ' צבי טאובר   02/02/2015  13:00  01/03/2015  13:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של המדע   פרופ' מנחם פיש   03/02/2015  09:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר ענת מטר   05/02/2015  13:00  06/03/2015  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   פרופ' צבי טאובר   05/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 
בחינה   בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים   ד''ר זואי גוטצייט   08/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה   ד"ר ירון סנדרוביץ   10/02/2015  13:00  29/03/2015  16:00 
בחינה   תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך   פרופ' רות ויינטראוב   10/02/2015  13:00  29/03/2015  16:00 
בחינה   לוגיקה - שיעור המשך   ד"ר עפרה רכטר   12/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   מבוא ללוגיקה   ד"ר דנה ריזנפלד   12/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פוליטית   ד"ר אסף שרון   15/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   יום: עקרוני המוסר   ד"ר עובדיה עזרא   17/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר שרון וייסר   18/02/2015  13:00  02/04/2015  09:00 
בחינת בית   אמת וסבל בפסיכואנליזה ובפילוסופיה   גב' דפנה בן צבי   מועד א : 28/01/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 4/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 01/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 8/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   אקזיסטנציאליזם - שיעור יסוד   פרופ' חגי כנען   מועד א : 01/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 8/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 09/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   תורת המוסר - שיעור המשך   גב' נופר שמעוני   מועד א : 03/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 11/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 18/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   הפילוסופיה הביקורתית של קאנט - שיעור יסוד   ד"ר ירון סנדרוביץ   מועד א : 04/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   ד"ר ענת מטר   מועד א : 09/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 19/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   לייבניץ: בין מטאפיסיקה לאתיקה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   מועד א : 11/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 18/02/2015בשעה 13:00.

מועד ב : 24/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 31/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   אסתטיקה - שיעור המשך   פרופ' רות רונן   מועד א : 16/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 25/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 1/04/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   הפילוסופיה של מרטין בובר: אני-אתה ושאלת האלוהים   מר שמואל רותם   מועד א : 17/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 24/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 26/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 2/04/2015 בשעה 13:00.

עבודה   אוגוסטינוס - בין העת העתיקה לימי הביניים, קריאה ב "הוידויים"   ד"ר אליזבט אופנהיימר   מועד א : הגשה עד 16/3/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מהי פילוסופיה השוואתית   מר ירון שור   מועד א : הגשה עד 16/3/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מחוץ למערה? הדימוי הקולנועי בין האסתטי לאתי   גב' ארנה רביב   מועד א : הגשה עד 16/3/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   סינגולריות, כוח, זמניות, שפה: 4 מושגי יסוד של המחשבה החדשה   מר יהונתן וורטהיים   מועד א : הגשה עד 16/3/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פוקו המאוחר: אתיקה וסובייקטיביות   מר תומר ששונקין עפרון   מועד א : הגשה עד 16/3/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   ד"ר דני רוה   מועד א : הגשה עד 16/3/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה מזרחית סינית – שיעור המשך   מר רועי פורת   מועד א : הגשה עד 16/3/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה של הדמיון   גב' מורן גודס-ריצ'יטלי   מועד א : הגשה עד 16/3/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה סינית   פרופ' גליה פת-שמיר   24/06/2015  13:00  19/07/2015  09:00 
בחינה   קריאה מודרכת א'   גב' יעל לביא ,מר נדב רובינשטיין ,מר עדו פדר ,מר רפי לוי ,גב' יערה רוזוליו   26/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 
בחינה   מבוא לאסתטיקה   פרופ' חגי כנען   28/06/2015  13:00  06/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר אורנה הררי   02/07/2015  13:00  31/07/2015  09:00 
בחינה   מבוא לתורת המוסר   ד"ר מירי רוזמרין   05/07/2015  09:00  03/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   07/07/2015  13:00  11/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה הודית   ד"ר דני רוה   09/07/2015  13:00  09/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא ללוגיקה פילוסופית**   מר רן לנצט   12/07/2015  09:00  09/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר ענת מטר   14/07/2015  13:00  11/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של השפה   ד"ר יניב איצקוביץ'   17/07/2015  09:00  14/08/2015  09:00 
בחינת בית   פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו - שיעור יסוד   ד"ר אורנה הררי   מועד א : 22/06/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29/06/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 20/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 27/07/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   שפה ואמנות   ד"ר מיכל גל   מועד א : 24/06/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 1/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 27/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 3/08/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   בעיית התודעה: היבטים פסיכולוגיים   מר זיו פרמן   מועד א : 29/06/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 12/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 29/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/08/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   דרידה - שיעור יסוד   ד"ר ענת מטר   מועד א : 30/06/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 07/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 02/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/08/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   קאנט: מהכרה עיונית להכרה מעשית   ד"ר שי פרוגל   מועד א : 02/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 9/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 04/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/08/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   פילוסופיה של המתמטיקה   ד"ר עפרה רכטר   מועד א : 06/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 13/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 09/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/08/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה טוטליטרית   גב' ענת אשר   מועד א : 15/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 12/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 19/08/2015 בשעה 13:00.

עבודה   בחירות קיומיות   ד"ר תמי יגורי   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   דרכים שאי אפשר לדבר עליהן: עיונים בהגות דאואיסטית מוקדמת   מר רועי פורת   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   הומניזם קונפוציאני   פרופ' גליה פת-שמיר   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   הפילוסופיה של הקומי או נסיון רציני להגנה על הומור   מר עמרי הדר   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   השגחה אלוהית בהגותם של הרמב"ם, קירקגור וסימון וייל   ד"ר נחמה ורבין   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו   גב' ורד בכר   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו   גב' שירה רובננקו   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מחשבות על הנאורות   ד"ר אילנה ארבל   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה   ד"ר דני רוה   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה הודית בת-זמננו   ד"ר דני רוה   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה של הדת - שיעור המשך   ד"ר נחמה ורבין   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיית האמנות של מרטין היידגר   מר פיוטר שמוגליאקוב   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח