מלגות

שגרירות בלגיה ושגרירות צרפת מציעות בכל שנה לתלמידי החוג לצרפתית מלגות לשיפור השפה הצרפתית. המלגות ניתנות לשם לימודים במסגרות אוניברסיטאיות בחו"ל. הודעה על תאריכי הגשת המועמדות למלגות אלה מתפרסמת על לוח המודעות של החוג. המלגות ללימודים בבלגיה ניתנות בסמסטר א'; המלגות ללימודים בצרפת ניתנות בסמסטר ב'.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח