בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 27.5.15, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות   ד"ר להד כנרת   01/02/2015  13:00  29/03/2015  16:00 
בחינה   לא טוב היות אישה לבדה - אישה וזוגיות בשיח ההלכתי ובאתוס העבר   ד"ר עליזה בזק   01/02/2015  13:00  01/03/2015  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים   ד"ר מירי רוזמרין   08/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר   ד"ר אפי זיו   09/02/2015  13:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   ד"ר דפנה הקר   17/02/2015  13:00  22/03/2015  16:00 
בחינת בית   פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21   ד"ר יאלי השש   18/02/2015  09:00  25/03/2015  09:00 
עבודה   פאם פאטאל- הפתיינית הקטלנית בפולקלור ובספרות   ד"ר יעל רנן   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**   ד"ר משעלי יעל   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי   ד"ר דפנה הקר   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית   ד"ר טל דקל   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   בעלות ערך: נשים וכלכלה בין אקדמיה לפעולה *   גב' וייל לביא הדס ,גב' חסון יעל   מועד א : 25/03/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג עד השעה 13:00.

עבודה   סדנת מחקר לתואר שני   ד"ר מירי רוזמרין ,ד"ר דפנה הקר   08/09/2015  09:00     
עבודה סמינריונית   גברת מג'ונדרת: הפוליטיקה המינית של מיתוס היופי**   ד"ר רוני הלפרן   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   27/05/2015  13:00     
עבודה סמינריונית   פמיניזמים ותנועות נשים במזרח התיכון   ד"ר תגריד יחיא-יונס   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   רווקות: מקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיות   ד"ר להד כנרת   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה   ד"ר עליזה בזק   28/06/2015  09:00  11/08/2015  09:00 
בחינה   מגדר והיסטוריה מודרנית במערב   ד"ר מיכל שפירא   12/07/2015  09:00  10/08/2015  09:00 
בחינת בית   גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער**   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 28/06/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד 05.07.15 בשעה 13:00.

מועד ב : 27/07/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד 03.08.15 בשעה 13:00.

בחינת בית   פוליטיקה קווירית: זהות, ביקורת, ושינוי   מר תומר ששונקין עפרון   מועד א : 09/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 16.07.2015 עד שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 06/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 13.08.2015 עד שעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   בנות ואבות במיתוס ובאגדה   ד"ר יעל רנן   מועד א : 08/09/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   חיות בסרט   ד"ר רוני הלפרן   מועד א : 08/09/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי   ד"ר וילמובסקי ענבל   מועד א : 08/09/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה   ד"ר הקר דפנה   מועד א : 08/09/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה   תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות   ד"ר מירי רוזמרין   מועד א : 08/09/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה   ד"ר להד כנרת   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   היווצרותו של העצמי המודרני: היסטוריה, פסיכולוגיה ומגדר   ד"ר מיכל שפירא   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית   ד"ר גור זיו חגית   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מגדר ומיניות: נשים, גברים וילדים באירופה בעידן המודרני   ד"ר מיכל שפירא   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מגדר, טראומה ובושה**   ד"ר אפי זיו   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים   ד"ר להד כנרת   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח