תחומי הידע

1.                  גאואינפורמטיקה

תחום זה עוסק בנושאי מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג, GIS) וחישה מרחוק.  הלימודים בתחום מיושמים למגוון תחומי הגיאוגרפיה ומכשירים את התלמיד לעסוק במקצועות אלו עם סיום לימודיו.

2.                  הסביבה הפיזית: אקלים ומשאבי מים 

ניתן להתמקד באחד משני תחומים או בשילובם עם תחומי ידע אחרים בגיאוגרפיה. (א) אקלים וסביבה: הכוללים את ענפי הקלימטולוגיה הסינופטית והרגיונאלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים; (ב) גאו-הידרולוגיה - משאבי מים וקרקע וזיקתם לסביבת האדם. 

3.                  עיר, סביבה, חברה ותכנון

תחום זה מציע לתלמיד התמחות רחבה במגוון הגורמים המעצבים את העיר והסביבה: חברתיים, תרבותיים, תחבורתיים, מדיניים-היסטוריים ופיזיים. כל אלה משמשים גם להתמחות בתכנון מרחבי וסביבתי ברמת העיר והאזור, קיימות האדם וזכויות אדם בתכנון, האדם במרחב העירוני, עיצוב עירוני, גיאוגרפיה היסטורית-סביבתית ועוד.  


בחוג משולבים קורסים במסגרת תכנית קק"ל למדיניות מקרקעין: מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטית; גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה, תכנון תואם אקלים, קרקעות ישראל, יחסי גומלין בין קרקע לסביבה בישראל, חופי הים התיכון של ישראל, טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן פוסט מודרני, גיאופוליטיקה של מים.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח