קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שיעורי מבוא (מסגרת 120)

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

תרגילים מבואיים (מסגרת 120)

התרג' נלמדים אחת לשבועיים. שבוע 1 סין שבוע 2 יפן והודו

0687110001 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' חן דקלסמסטר א'+ב'תרגילב'08:00–10:00גילמן317
0687110002 - תרגיל מבואי סין (תאריך בחינה)
גב' נטלי שחףסמסטר א'+ב'תרגילב'18:00–20:00גילמן317
0687110003 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' גליה לביאסמסטר א'+ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן317
0687110004 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' גליה לביאסמסטר א'+ב'תרגילג'18:00–20:00גילמן317
0687110005 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' נטלי שחףסמסטר א'+ב'תרגילד'08:00–10:00גילמןא362
0687110006 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' נטלי שחףסמסטר א'+ב'תרגילד'14:00–16:00גילמן317
0687110007 - תרגיל מבואי סין (תאריך בחינה)
גב' גליה לביאסמסטר א'+ב'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג103
0687120006 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
מר איתמר זדוףסמסטר א'+ב'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד209
0687120002 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' קטיה ז'לטובסמסטר א'+ב'תרגילב'18:00–20:00דן-דוד209
0687120001 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' קושניר יוליהסמסטר א'+ב'תרגילג'16:00–18:00דן-דוד209
0687120003 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
מר איתמר זדוףסמסטר א'+ב'תרגילד'08:00–10:00דן-דוד209
0687120004 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' קושניר יוליהסמסטר א'+ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד209
0687120005 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' קטיה ז'לטובסמסטר א'+ב'תרגילד'18:00–20:00דן-דוד209
0687120007 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' רוני צדוקסמסטר א'+ב'תרגילה'08:00–10:00גילמן317
0687130001 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' יפעה רחל יעקבסמסטר א'+ב'תרגילא'16:00–18:00גילמן361
0687130002 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' איילת קוטלרסמסטר א'+ב'תרגילב'08:00–10:00דן-דוד209
0687130003 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' איילת קוטלרסמסטר א'+ב'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד211
0687130004 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' יפעה רחל יעקבסמסטר א'+ב'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד211
0687130005 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
מר איתמר רמותסמסטר א'+ב'תרגילד'12:00–14:00רקנאטי255
0687130006 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
מר איתמר רמותסמסטר א'+ב'תרגילד'16:00–18:00דן-דוד211
0687130007 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
מר ניר פיינברג סמסטר א'+ב'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד211

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121

0687206901 - להרוג את הבודהה להרוג את הפטריארכים: זן בודהיזם מבט ביקורתי (תאריך בחינה)
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0687244001 - אלימות וזיכרון היסטורי: חלוקתה של הודו ב- 1947 (תאריך בחינה)
גב' רותם גבעסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
0687243701 - הדרקון האמיתי: אומנותו ואמנותו של מורה הזן דוגן זנג'י (תאריך בחינה)
מר איתן בולוקןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן282
0687242501 - חברה ודת ביפן המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן280
0687207801 - קריאה בספרות הסינית המסורתית א' (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן261
0687244501 - Introductory Course: Women, Violence and Folklore in the Ind (תאריך בחינה)
Prof. Sharma Maheshסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן282
0687244101 - יפן בזירה הבינלאומית (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00דן-דוד207
0687215601 - סין ואירופה: הסטוריה תרבותית וחברתית (תאריך בחינה)
ד"ר מרק גמזהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0687218901 - זהויות אזוריות בסין המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מרק גמזהסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0687241601 - תרבות ומוסיקה עכשווית בסין (תאריך בחינה)
מר עדיאל פורטוגליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0687216601 - עולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגון וניהול בשוק הבינלאומי (תאריך בחינה)
גב' אביטל בייקוביץ סמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן362
0687242401 - "נצחון לאם" - אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה, פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0687216001 - בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד (תאריך בחינה)
ד"ר קרן ארבלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0687206201 - אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית (תאריך בחינה)
מר אריה קוץסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן282
0618222501 - פילוסופיה מזרחית סינית – שיעור המשך (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן362
0618222601 - תרגיל צמוד לנ"ל- סינית (תאריך בחינה)
גב' גליה דורסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן307
0687210101 - יפן בתקופה המודרנית המוקדמת: סוגיות בחברה ובתרבות (תאריך בחינה)
ד"ר שלמית בג'רנוסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
0821172001 - מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה (תאריך בחינה)
ד"ר זהר אילתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00מכסיקוא206
0687217201 - קוסמולוגיה ורפואה בסין מהשאנג ועד החאן (תאריך בחינה)
גב' סשה רונית שוורץסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן280
0618222401 - תרגיל צמוד לנ"ל - הודית (תאריך בחינה)
גב' שיאה אריאליסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן307
0687240901 - מרחב וחברה בסין העכשווית (תאריך בחינה)
מר דרור קוכןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0687211601 - היסטוריה ותרבות בקוריאה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0687212001 - הודו בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר חן למפרטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן282
0687228601 - משפחה ופולחן בסין (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00גילמן261
0687242901 - גיאוגרפיה קדושה, עליות לרגל ותיירות בהודו העכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0687242001 - נשים מגדר ומיניות בסין- בין הסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282

פרו"ס סמ' א' מסגרת 122

0687229701 - תרבות פופולרית בקוריאה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'פרו"סא'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'פרו"סד'16:00–18:00גילמןא361
0687228601 - משפחה ופולחן בסין (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00רקנאטי409
0687229801 - טבע האדם בפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00גילמן260
0687220401 - מבט אנתרופולוגי על נשים ביפן (תאריך בחינה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר א'פרו"סב'16:00–20:00גילמן262
0687229801 - טבע האדם בפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'פרו"סג'16:00–18:00גילמן260

סמינרים סמ' א' מסגרת 123

0687337401 - מנצ'וריה במפגש האימפריות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מרק גמזהסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן261
ד"ר מרק גמזהסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן261
0687340801 - בשבח הצללים - עיונים באסתטיקה יפנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעקב רזסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן261
0687340401 - אלות, מלכים ובאפלואים אימתניים: קורבנות דם בהינדואיזם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן262
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמןא317
0687341001 - דמיון פילוסופי והבנה עצמית בהודו הקלאסית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן261
0687341101 - ספר התמורות (yi ching) : מדרך השמיים לדרך האדם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריו פלאקס סמסטר א'סמינרא'10:00–14:00רוזנברג212

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121

0687243901 - חיים בין תרבויות (תאריך בחינה)
ד"ר מרק גמזהסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמןא317
0687241101 - מדיה ומסורת ביפן ובקוריאה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
0618275501 - הומניזם קונפוציאני (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0687242601 - דרך הבודהיסטווה: פילוסופיה ופרקטיקה בבודהיזם המהאיאני (תאריך בחינה)
ד"ר קרן ארבלסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
0687244301 - קריאה בספרות הסינית המסורתית ב' (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן261
0687244201 - סין ויפן והמזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0687208901 - ספרות סינית בהקשר עולמי (תאריך בחינה)
ד"ר מרק גמזהסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0687243801 - מוות ואלמוות בהודו הקדומה (תאריך בחינה)
ד"ר צחי פרידמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
0687243501 - מדינה וחברה בסין הקומוניסטית (תאריך בחינה)
מר ליאור רוזנברגסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן306
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0687219301 - כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו (תאריך בחינה)
גב' אסנת אלכבירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0687213001 - הודו בעיניים מערביות (תאריך בחינה)
ד"ר חן למפרטסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
0618104302 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב001
0687216801 - "על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין (תאריך בחינה)
גב' בינה- פולק אביטלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
0687243401 - כלכלת יפן (תאריך בחינה)
ד"ר אופיר ברנעסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן281
0821669301 - מלחמה, זכרון, גוף ומקום: צילום יפני אחרי 1945 (תאריך בחינה)
ד"ר זהר אילתסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00מכסיקו208
0687218501 - חברה ומשפחה ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0618104202 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0687241401 - התגבשות הרפואה בחאן: מהשאיפה לחיי נצח ועד הטיפול במחלות (תאריך בחינה)
גב' סשה רונית שוורץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
0618220801 - דרכים שאי אפשר לדבר עליהן: עיונים בהגות דאואיסטית מוקדמת (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0687214601 - אלים שדים ואבות בדת הסינית (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00דן-דוד207
0687240801 - ריטואלים של דאו (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
0687243101 - לבנות את הכפרים: סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות בסין (תאריך בחינה)
מר ליאור רוזנברגסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן305

פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122

0687221301 - סוגיות בסיסיות בבודהיזם (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00גילמן261
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן261
0687229601 - אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו (תאריך בחינה)
ד"ר מרק גמזהסמסטר ב'פרו"סד'16:00–18:00גילמן260
ד"ר מרק גמזהסמסטר ב'פרו"סב'16:00–18:00גילמן260
0687228801 - פוליטיקת הזהויות בראי תקשורת ההמונים בהודו בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'פרו"סד'10:00–14:00גילמן261
0687229001 - "קטורות וקוקוסים" - ריטואלים ופסטיבלים בהודו בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן497
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן260

סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123

0687340901 - עלייה לרגל בקוריאה ויפן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמן262
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן449
0687340601 - האימפריות האחרונות באסיה לפני העת המודרנית: מבט חוצה גבולות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן260
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן260
0687334101 - חלום ההיכלות האדומים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן261
0687340701 - יפן בת זמננו: חברה, מגדר ומשפחה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן261
0618384101 - הודו: פילוסופיה וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן262

שיעורי שפה מסגרת 124

יפנית שנה א'

0687168003 - יפנית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00רקנאטי409
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00רקנאטי409
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00רקנאטי409
0687168001 - יפנית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תא'08:00–10:00רקנאטי409
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תג'08:00–10:00רקנאטי409
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00רקנאטי409
0687168002 - יפנית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00רקנאטי409
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00רקנאטי409
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00רקנאטי409
0687902101 - תרגול יפנית מדוברת לשנה א' (תאריך בחינה)
סמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00דן-דוד211

סינית שנה א'

0687170001 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן317
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן317
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן317
0687170002 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן361
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן361
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן361
0687170003 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן361
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן361
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן361
0687170004 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן361
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן361
0687170005 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן317
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'16:00–18:00גילמן317
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן317

הינדי שנה א'

0687920001 - הינדי שנה א' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד209
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00דן-דוד209
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד209

סנסקריט שנה א'

0687900001 - סנסקריט שנה א' (תאריך בחינה)
מר אלכס צרניאקסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד211
מר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תג'16:00–18:00גילמן305
מר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד211

יפנית שנה ב'

0687268001 - יפנית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00רקנאטי255
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תג'08:00–10:00רקנאטי255
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00רקנאטי255
0687268002 - יפנית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00רקנאטי255
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00רקנאטי255
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00רקנאטי255
0687902201 - תרגול יפנית מדוברת לשנה ב' (תאריך בחינה)
סמסטר א'+ב' ד'12:00–14:00דן-דוד211

סינית שנה ב'

0687270001 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'נג יואן רונגסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן317
גב' ג'נג יואן רונגסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן317
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן317
0687270002 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן362
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן362
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן362
0687270003 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן362
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן362
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן362
0687270004 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן317
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן317
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן317

הינדי שנה ב'

0687921001 - הינדי שנה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד210
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תג'14:00–16:00דן-דוד210
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד210

סנסקריט שנה ב'

0687901001 - סנסקריט שנה ב': יתיהאסה ופוראנה (תאריך בחינה)
מר רפי פלדסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד209
מר רפי פלדסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00דן-דוד209
0687910001 - סנסקריט שנה ב': שאסטרה (תאריך בחינה)
מר אלכס צרניאקסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד209
מר אלכס צרניאקסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00דן-דוד209
**תלמידי שנה ב' נדרשים להירשם לשני הסמסטרים
**לתלמידי שנה ג' הקורס בסמ' ב' נחשב כטקסטים

(משוקללים כשיעורים מונוגרפיים)

קורסי העשרה בשפות

**ניתן לקחת עד 8 ש"ס מסה"כ 16 ש"ס שיעורי הבחירה

קורסי העשרה - סמ' א'

0687900801 - סינית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
גב' ג'נג יואן רונגסמסטר א'שו"תא'08:00–10:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00גילמן361
0687900802 - סינית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
גב' ג'נג יואן רונגסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן317
גב' חואנג צוליסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן317
0687910901 - יפנית קלאסית, חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00דן-דוד210
0687901901 - יפנית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רקנאטי255
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00רקנאטי255
0687922001 - הינדי שנה ג' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד210
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00דן-דוד210

קורסי העשרה - סמ' ב'

0687910801 - סינית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'נג יואן רונגסמסטר ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן361
0687910802 - סינית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'נג יואן רונגסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן361
0687902001 - יפנית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד210
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד210
0687911001 - יפנית קלאסית, חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תה'08:00–12:00דן-דוד211

סמינרים לתואר שני

**תלמידי התואר השני נדרשים להשתתף בסמינר
06870000 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן449

סמינרי מחקר

0687445501 - הבודהיזם הטנטרי ותרבויות אסיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד101
1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר א'סמינרג'15:00–19:00נפתלי425
0687445901 - זרמים אפוקליפטים במזרח אסיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גיל רזסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00ווב501
0687999901 - הדרכה אישית דוקטורנטים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גיל רזסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00
0618403601 - פילוסופיה ונדודים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא362
0687445601 - הקולנוע היפני: מסורת וחידוש (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סרפר צביקהסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן262
0687445801 - מין מגדר ומיניות: בין הודו למערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן455
0618428801 - על הסובייקט ההתייחסותי בקונפוציאניזם של דו ווי-מינג** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן260
0687446401 - Living on the Edge of Culture: Religion, Art, and Folklore i (תאריך הגשת עבודה)
Prof. Sharma Maheshסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן261
0687443501 - סינולוגיה ופילוסופיה סינית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יואב אריאלסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן260
0687446101 - תרפיסט או בודהיסט? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעקב רזסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן260
0687442701 - אסיה בתקופה המודרנית המוקדמת, 1500 - 1900: היסטוריה אינטלקטו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן261
0687446201 - "הינדואיזם חי" - אמונות ופרקטיקות דתיות בחיי היומיום בהודו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן260
0687446301 - חיי הרגש: ההסטוריה והפילוסופיה של הרגשות בראי המחשבה ההודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן260

סמינרים של קריאה מתקדמת בטקסטים

0687340101 - דאו וירטואלי- ה-"סובייקט" בעולם הקונפוציאני ובמרחב הדיגיטלי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יואב אריאלסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן261
0687445401 - קריאת טקסטים אקדמיים ביפנית (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שיעורה'14:00–18:00דן-דוד209
0687443201 - הינדי למחקר אקדמי (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00דן-דוד210
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00דן-דוד210

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח