דרישות במהלך הלימודים

1. הלימודים בחוג ללימודי מזרח אסיה הם מדורגים. השתתפות בלימודי המשך בתחומי הלימוד השונים מותנית בסיום של חובות קודמים בהצלחה. הנוכחות בשיעורים חובה.

2. להלן סיכום תנאי המעבר השונים:

 • מעבר משנה א' לשנה ב'
  3 מבואות כלליים ותרגילים
  ציון של 70 ומעלה בלימודי השפה
 • מעבר משנה ב' לשנה ג'
  סיום פרוסמינריון מתודולוגי בהצלחה
  ציון של 70 ומעלה בשפה שנה ב'
 • לימוד בפרוסמינריון מתודולוגי
  3 מבואות כלליים
  3 תרגילי מבוא
  שפה שנה א'
 • לימוד בסמינריון
  פרוסמינריון מתודולוגי
  שיעורים מונוגרפיים בהיקף של 6 ש"ס לפחות

3. בכל קורס על התלמידים לעמוד בבחינה או להגיש עבודה, על פי דרישות הקורס.

4. מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'. מועד מיוחד יאושר על ידי ועדת ההוראה על פי הוראות האוניברסיטה .

5. עבודות פרוסמינריוניות ועבודות סמינריוניות יוגשו במזכירות החוג בלבד, בשני עותקים - עותק נייר ועותק דיגיטלי. עבודה פרוסמינריונית תוגש לאחר שבועיים מתום הסמסטר.

לא יתקבלו עבודות באיחור.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח