מסלולי הלימוד

החוג מקיים תכניות לימוד לתואר הראשון בשני מסלולים:

מסלול  דו- חוגי ומסלול משולב חד-חוגי (חוג  מורחב).

 1. מסלול הלימודים הדו-חוגי הוא באחת משתי המגמות:
  א) המגמה לשפה וספרות ערבית
  ב) המגמה ללימודי האסלאם
 2. מסלול הלימודים המשולב - חוג מורחב בשתי המגמות יחד - הוא החל משנה א', ונחשב כלימוד בשני חוגים (110 ש"ס).
 3. היקף שעות הלימוד:
  א. במגמה לשפה וספרות ערבית היקף שעות הלימוד עומד על 60 ש"ס.
  ב. 
  במגמת האסלאם היקף שעות הלימוד עומד על 54 ש"ס לפי החלוקה הבאה:
      (1) 
  תלמידים הפטורים מהקורסים ערבית א' וערבית ב' ילמדו 54 ש"ס.
      (2) 
  תלמידים המחויבים בקורס ערבית א' ובקורס ערבית ב' ילמדו בפועל 60 ש"ס.  
      (3) תלמידים הפטורים מן הקורס ערבית א' ומחויבים בקורס ערבית ב' ילמדו בפועל 56 ש"ס.
  ג. במסלול המשולב היקף שעות הלימוד עומד על 110 ש"ס לפי החלוקה הבאה: 
      (1) 
  תלמידים הפטורים מהקורסים ערבית א' וערבית ב' ילמדו 110 ש"ס. 
      (2) 
  תלמידים המחויבים בקורס ערבית א' ובקורס ערבית ב' ילמדו בפועל 116 ש"ס.  
      (3) תלמידים הפטורים מן הקורס ערבית א' ומחויבים בקורס ערבית ב' ילמדו בפועל 112 ש"ס. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח