כללי

לימודי התעודה בתרגום ובעריכת התרגום אמורים להכשיר מתרגמים ועורכים. התלמידים יתוודעו למגוון של גישות בתורת התרגום ולנורמות של התרגום, ויתנסו גם בסדנאות שונות לתרגום ולעריכה. לימודי התעודה יספקו לתלמידים רקע תאורטי רחב ככל המתאפשר במתכונת זו, בעיקר למי שאינם בעלי רקע בתחום,  ויתמקדו במיומנויות המקצועיות כדי להכשיר את הלומדים לעבודה בשטח.

מידע מפורט ונוסף על לימודי התעודה בתרגום ובעריכת התרגום נמצא באתר היחידה:

  http://humanities.tau.ac.il/tirgum/

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח