מסלול מדעי החברה

מסלול מדעי החברה מורחב 

מבנה המסלול

מבוא לסוציולוגיה (שיעור ותרגיל)

4   ש"ס

מבוא לאנתרופולוגיה (שיעור ותרגיל)

4   ש"ס

קורסי בחירה

9–12 ש"ס

סמינריון

3–4 ש"ס

סה"כ:                                                 

20 ש"ס

  

לפירוט קורסים במסלול

קורסי מבוא

  •  אם החוג האחר הוא סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יש לבחור ממבואות החוג למדע המדינה או קורסי בחירה נוספים.

  •  אם הקורסים "מבוא לסוציולוגיה", "מבוא לאנתרופולוגיה", אחד ממבואות מדע המדינה או "שיטות מחקר איכותניות" נלמדים במסגרת  החוג  האחר אפשר לבחור קורסי מבוא חלופיים ממסלול  מדעי החברה או קורסי בחירה נוספים.

סמינריון

  • סמינריון מהפקולטה למדעי החברה מחייב הגשת עבודה סמינריונית (אין אופציה של הגשת רפראט)

  • סמינריון במדעי החברה דורש בדר"כ כתנאי השתתפות בקורס: "תיאוריות סוציולוגיות" ו/או קורס ב"שיטות מחקר". יש לקחת זאת בחשבון בעת תכנון קורסי הבחירה.

 

מסלול מדעי החברה מצומצם – 6 ש"ס

מסלול זה כולל מבחר של קורסי בחירה ממסלול מדעי החברה שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם.

קורסים

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול חברה - מסגרת 400

קורסי מבוא - מסגרת 400

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל באנתרפולוגיה:

**חובה לבחור גם תרגיל באנתרופולוגיה.
1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00נפתלי003 אולם זאב סגל

יש לבחור באחד מהתרגילים הבאים:

1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר חגי רעיסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00נפתלי105
1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר חגי רעיסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00נפתלי105
1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר בינה אחי אוריאלסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי104
1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר חריטן איתמרסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי106
1041110108 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר קינן עומרסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי105
1041110109 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר קינן עומרסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00נפתלי103
1041110110 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר בינה אחי אוריאלסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי108
1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר א'שיעורג'08:30–10:00נפתלי003 אולם זאב סגל
**חובה לבחור גם תרגיל בסוציולוגיה.

יש לבחור תרגיל אחד מהבאים:

1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוסמן חנוךסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00נפתלי206
1041110204 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר מאוטנר אוריסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00נפתלי205
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר מאוטנר אוריסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי106
1041110207 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בועז חגיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00נפתלי210
**חובה לבחור גם תרגיל בסוציולוגיה.

יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים:

1041110208 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' נעמן עיריתסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00נפתלי106
1041110209 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוחנני ליאורסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי206
1041110211 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוחנני ליאורסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00נפתלי103

קורסי בחירה - מסגרת 400

דרישת קדם לכל שיעורי הבחירה מהפקולטה למדעי החברה: שמיעת שנ

לכל קורסי החוג היבטים התפתחותיים בחינוך

(0721) יש לבדוק דרישות קדם.

0691225001 - אתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 232
1071281501 - פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי (תאריך בחינה)
פרופ' קלר יחיאלסמסטר א'שיעורג'08:30–10:00נפתלי201
1071281502 - פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי (תאריך בחינה)
פרופ' קלר יחיאלסמסטר א'שיעורג'10:15–11:45נפתלי201
0687242401 - "נצחון לאם" - אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה, פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
1041260401 - משפחה וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' שטייר חיהסמסטר א'שו"תג'10:00–13:00נפתלי210
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0721203201 - שותפות ושונות: המערכת החינוכית והמערכת המשפחתית (תאריך בחינה)
ד"ר אינגבר שרהסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00שרת307
0721300601 - הורים כמתווכים (תאריך בחינה)
פרופ' ארם דורית סמסטר א'שו"תד'12:00–14:00שרת432
0662115401 - צדק חברתי ו(אי) שוויון בראי מאבקים חברתיים בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0687242001 - נשים מגדר ומיניות בסין- בין הסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0690222701 - אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג205
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן279
0690293701 - מעמד האישה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג105
0677203601 - נשים יהודיות ונוצריות חדשות בספרד בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי210
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105
1071281602 - פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר ב'שיעורב'14:15–15:45נפתלי201
**תנאי קדם: "פסיכולוגיה חברתית מהאישי לבינאישי".
1041261501 - טבע או חברה (תאריך בחינה)
פרופ' אלון סיגלסמסטר ב'שו"תג'11:00–14:00נפתלי210
0621110201 - עולמה של האשה ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר איילת פארסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0687218501 - חברה ומשפחה ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0691158801 - מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
מר לביא הייציג
סמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 120
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
מר לביא הייציג
סמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232
1071281601 - פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר ב'שיעורה'10:15–11:45נפתלי001
**דרישת קדם: "פסיכולוגיה חברתית מהאישי לבינאישי"
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0721392201 - הורות - היבטים תיאורטיים ויישומיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליגון-לוין מיכלסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00שרת324
**הרישום במזכירות ביהס לחינוך בשבוע השינויים
** על בסיס מקום פנוי
1085300001 - המדיה - מבט מקרוב (תאריך בחינה)
ד"ר אשורי תמרסמסטר א'+ב'שיעורד'18:00–20:00נפתלי003 אולם זאב סגל

סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410

סמינריונים של הפקולטה למדעי החברה מחייבים הגשת

עבודה סמינריונית (לא רפראט).

0680410101 - נשים נודדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304
1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר א'סמינרג'15:00–19:00נפתלי425
1041381201 - ארגונים ואי שוויון חברתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00נפתלי425
0622323201 - הגוף האנושי בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן497
1041379601 - ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלון סיגלסמסטר ב'סמינרג'15:00–19:00נפתלי419
0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן304
1031330701 - בחירות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמיר מיכלסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00נפתלי421
 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח